• Obr1
  50. výročie vzniku Jazykovej školy

  Jazyková škola v Poprade oslavuje

  50. výročie svojho vzniku. Ak máte záujem, pozrite si

   

  video z našej oslavy a

  promo video o našej škole.

   

 • Obr2
  Zápis do kurzov počas školského roka

  Nestihli ste sa zapísať do kurzov a máte záujem o štúdium jazykov?

   

  Ponuka kurzov 2016/2017

   

 • Obr3
  Štátne jazykové skúšky 2017 - jarný termín

  V jarnom termíne šk. r. 2016/17 organizujeme
  - všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka ANJ a NEJ /úroveň C1 SERR/
  - základnú štátnu jazykovú skúšku  z  jazyka ANJ, NEJ, FRJ

  Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017
  Písomná časť skúšky: 21. apríl 2017 (ANJ, NEJ, FRJ)
  Ústna časť skúšky: 8. – 10. jún 2017 (ANJ, NEJ, FRJ)

 • Obr4
  Štátne jazykové skúšky 2017 zo Slovenského jazyka

  V jarnom termíne šk. r. 2016/17 organizujeme

  - základnú štátnu jazykovú skúšku  z  jazyka slovenského pre cudzincov (SLJ) /úroveň B2/

  Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017

  Písomná časť skúšky: 19. máj 2017 (SLJ)
  Ústna časť skúšky: 23. jún 2017 (SLJ)

1 2 3 4
 
 

01.09.2016

Novinky v školskom roku 2016/2017

Slovenčina pre cudzincov /Slovak Language course for foreigners a Business Englishviac

31.08.2016

OZ „Cudzí jazyk – brána do sveta“

Občianske združenie pri jazykovej školeviac

07.05.2016

Projekt Európa, región, jazykom k práci

V roku 2015 naša škola zapojila do programu Erasmus+ - oblasť vzdelávania dospelých. Cieľom nášho projektu bolo zvýšiť relevantnosť neformálneho jazykového vzdelávania, tak aby zodpovedalo nárokom modernej informačnej doby,...

 
 
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok