• Obr1
  Zápis na školský rok 2019/2020

  Poprad: 23.05. – 05.06.2019 v čase 11.00 – 17.00
  Riaditeľňa Jazykovej školy, Mnoheľova 828, Poprad (aj pre elokované pracovisko na Letnej Ul.)

  Kežmarok: 13. 06. 2019 v čase 15.00 – 17.00
  Vestibul Hotelovej akadémie, Alexandra 29, Kežmarok

  Ponuka kurzov v Poprade
  Ponuka kurzov v Kežmarku

 • Obr2
  Naše aktuálne projektové aktivity

  LOGS- Languages opening gates to society
  Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA2) - Spolupráca v oblasti inovácii a výmena osvedčených postupov.
  Poprad, 14.- 15. marec 2019 - záverečné stretnutie partnerov zo Švédska, Španielska, Estónska a Slovenska.
  Fotogaléria všetkých partnerských stretnutí, 2017-2019

 • Obr3
  Štátne jazykové skúšky 2019 - jarný termín

  V jarnom termíne šk. roku 2018/2019 organizujeme pre interných aj externých  uchádzačov základnú (úroveň B2 SERR) a  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického   a jazyka nemeckého.

  Termín doručenia prihlášky: do 29.03. 2019
  Písomná časť skúšky: 26.04.2019
  Ústna časť skúšky: 5.06. - 8.06.2019

 • Obr4
  OZ „Cudzí jazyk – brána do sveta“

  Občianske združenie pri našej Jazykovej škole:
  - na podporu materiálno-technického rozvoja školy
  - podporu poslucháčov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi
  - na organizáciu seminárov a prednášok za účelom poznávania

1 2 3 4
 
 

30.05.2019

Vstupný test

Vstupný test pre záujemcov o štátne jazykové skúšky sa bude konať 19.júna 2019 o 16.00 v budove školy na Mnoheľovej ulici 828, Poprad. viac

30.04.2019

Novinky pre školský rok 2019/2020

Od nového školského roku 2019/2020 otvárame okrem všeobecných kurzov cudzích jazykov uvedených v ponuke aj nové typy kurzov: JAZYK ANGLICKÝ – - Špeciálny kurz BUSINESS   ENGLISH, Obchodná angličtina JAZYK ANGLICKÝ – Kurz...viac

04.04.2019

Veľkonočná literárna súťaž

Vyhodnotenie veľkonočnej literárnej súťaže bude dňa 12. júna 2019 o 14.30 v chodbe administratívnej časti jazykovej školy.viac

 
 
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok