• Obr1
  Zápis do kurzov na posledné voľné miesta pre šk. rok 2019/2020-2.kolo

  Poprad: 02.09.-10.09.2019, v čase 11:00-17:00
  Riaditeľna Jazykovej školy, Mnoheľova 828, Poprad(aj pre elokované pracovisko na Letnej Ul.)


  Kežmarok: 05.09. 2019,  v čase 15.00 – 17.00
  Vestibul Hotelovej akadémie, Alexandra 29, Kežmarok


  Ponuka kurzov v Poprade
  Ponuka kurzov v Kežmarku

 • Obr2
  Naše aktuálne projektové aktivity

  LOGS- Languages opening gates to society Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA2) - Spolupráca v oblasti inovácii a výmena osvedčených postupov. 01.10.2017-30.09.2019

  Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA1) - mobility.01.06.2019 - 31.05.2020  Škola získala grant pre uskutočnenie projektu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v zahraničí

 • Obr3
  Štátne jazykové skúšky 2019 - jesenný termín

  V jesennom termíne 2019 organizujeme pre externých uchádzačov:
  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického /len pri minimálne 5 záujemcoch o túto skúšku/

  Termín doručenia prihlášky: do 16.09.2019
  Písomná časť skúšky: 11.10.2019
  Ústna časť skúšky: 8.11. 2019

 • Obr4
  OZ „Cudzí jazyk – brána do sveta“

  Občianske združenie pri našej Jazykovej škole:
  - na podporu materiálno-technického rozvoja školy
  - podporu poslucháčov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi
  - na organizáciu seminárov a prednášok za účelom poznávania

1 2 3 4
 
 

22.06.2019

Školský rok 2019/2020

Všetky informácie k začiatku a organizácii nového školského roka 2019/2020 vrátane rozvrhu budú uverejnené koncom augusta 2019.viac

30.05.2019

Vstupný test

Vstupný test pre záujemcov o prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky pre jarný termín 2020 sa bude konať 3.septembra 2019 o 16.00 v budove školy na Mnoheľovej ulici 828, Poprad.viac

30.04.2019

Novinky pre školský rok 2019/2020

Od nového školského roku 2019/2020 otvárame okrem všeobecných kurzov cudzích jazykov uvedených v ponuke aj nové typy kurzov: JAZYK ANGLICKÝ – - Špeciálny kurz BUSINESS   ENGLISH, Obchodná angličtina JAZYK ANGLICKÝ – Kurz...viac

 
 
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. Mnoheľova 828
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok