• Obr1
  50. výročie vzniku Jazykovej školy

  Jazyková škola v Poprade oslavuje

  50. výročie svojho vzniku. Ak máte záujem, pozrite si

   

  video z našej oslavy a

  promo video o našej škole.

   

 • Obr2
  Zápis do kurzov počas školského roka

  Nestihli ste sa zapísať do kurzov a máte záujem o štúdium jazykov?

   

  Ponuka kurzov 2016/2017

   

 • Obr3
  Štátne jazykové skúšky 2017 - jarný termín

  V jarnom termíne šk. r. 2016/17 organizujeme
  - všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka ANJ a NEJ /úroveň C1 SERR/
  - základnú štátnu jazykovú skúšku  z  jazyka ANJ, NEJ, FRJ

  Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017
  Písomná časť skúšky: 21. apríl 2017 (ANJ, NEJ, FRJ)
  Ústna časť skúšky: 8. – 10. jún 2017 (ANJ, NEJ, FRJ)

 • Obr4
  Štátne jazykové skúšky 2017 zo Slovenského jazyka

  V jarnom termíne šk. r. 2016/17 organizujeme

  - základnú štátnu jazykovú skúšku  z  jazyka slovenského pre cudzincov (SLJ) /úroveň B2/

  Termín podania prihlášky: do 31. marca 2017

  Písomná časť skúšky: 19. máj 2017 (SLJ)
  Ústna časť skúšky: 23. jún 2017 (SLJ)

1 2 3 4
 
 

12.02.2017

2 % z Vašich daní pre naše občianske združenie

OZ „Cudzí jazyk – brána do sveta“ Občianske združenie pri jazykovej školeviac

08.02.2017

Do kurzov JŠ je možné sa prihlásiť aj teraz

Nezmeškajte príležitosť naučiť sa cudzí jazyk. Pozrite si prehľad ponúkaných kurzov.

07.05.2016

Projekt Európa, región, jazykom k práci

V roku 2015 naša škola zapojila do programu Erasmus+ - oblasť vzdelávania dospelých. Cieľom nášho projektu bolo zvýšiť relevantnosť neformálneho jazykového vzdelávania, tak aby zodpovedalo nárokom modernej informačnej doby,...

 
 
 
 
Sídlo:
Poprad
Ul. D. Tatarku, 4666/7
058 01 POPRAD

tel.: 052 772 30 96
 
Pobočky:
Poprad
ZŠ Letná 3453/34
058 01 POPRAD

Kežmarok
Hotelová akadémia
Otta Brucknera
MUDr. Alexandra 29
060 01 Kežmarok