Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenčina pre cudzincov
Japonský jazyk

Aktuality

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Želáme Vám  príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Počas veľkonočných prázdnin sa nevyučuje. Vyučovanie v kurzoch pokračuje po prázdninách, v stredu 3.…

Školné a zápisné 2023/24, 2.polrok

Školné a zápisné 2023/24, 2.polrok

Školné za 2.polrok sa uhrádza v januári 2024. Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ denného štúdia, seniori, invalid. dôchodcovia KURZ…

Nový rok 2024

Nový rok 2024

V novom roku Vám prajeme veľa šťastia, lásky, zdravia, nech sa všetky Vaše plány zdaria. Vyučovanie po vianočných prázdninách začína…

Začiatok šk. roka 2023/2024

Začiatok šk. roka 2023/2024

Jazyková škola zdraví všetkých zapísaných aj budúcich poslucháčov jazykových kurzov v šk. roku 2023/2024. Vyučovanie v kurzoch sa začína 8.septembra…

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/