Anglický jazyk

Osnovy pre konverzačný kurz po ZÁKLADNOM kurze

Konverzačný kurz pre záujemcov, ktorých jazyková úroveň dosahuje minimálne úroveň absolventov základného kurzu. Cieľom tohto kurzu je upevniť, prehĺbiť a oživiť jazykové zručnosti získané v základnom kurze hlavne v oblasti hovorenia.

Osnovy pre konverzačný kurz po STREDNOM kurze

Konverzačný kurz pre záujemcov, ktorých jazyková úroveň dosahuje minimálne úroveň absolventov stredného kurzu. Cieľom tohto kurzu je upevniť, prehĺbiť a oživiť jazykové zručnosti získané v strednom kurze hlavne v oblasti hovorenia.