Anglický jazyk

Základný kurz

Ročník Názov učebnice
1. roč. dospelí face2face starter
1. roč. žiaci Eyes open 1
2. roč. dospelí face2face elementary
2. roč. žiaci Eyes open 1, 2
3. roč. dospelí face2face elementary, PreIntermadiate
3. roč. žiaci Eyes open 2,3

Stredný kurz

Ročník Názov učebnice
4. roč. dospelí face2face PreIntermediate, Intermediate
4. roč. žiaci Eyes open 3
5. roč. žiaci, dospelí face2face Intermediate

Vyšší kurz

Ročník Názov učebnice
5. roč. konverzačný face2face Intermediate, Upper Intermediate
6. roč. face2face Upper Intermediate + Complete Advanced

Prípravný na VŠJS

Ročník Názov učebnice
7. ročník Complete Advanced
Reálie a literatúra V. Británie, USA a ďalších anglicky hovoriacich krajín