Uchádzač resp. jeho zákonný zástupca 

  • si telefonicky na č. 052/7897701 v čase od 10.00 do 15.00  overí, či je voľné miesto v kurze, o ktorý má záujem.

·       vyplní formulár prihlášky, kde uvedie aj dátum úhrady za školné a zápisné,

·       vyplnený formulár prihlášky  odošle / kliknúť na políčko ODOSLAŤ/, prihláška je automaticky zaregistrovaná,

·       v prípade, že uchádzač resp. zákonný zástupca nemá možnosť zaslať prihlášku elektronicky,  môže si ju vyzdvihnúť v kancelárii školy v pracovné dni v čase 9.00 – 12.00.

Kto sa môže zapísať:

Jazyk anglický

  • len žiaci základnej školy /ZŠ/, ktorí budú v šk. roku 2022/23 vo ročníku ZŠ; v jazykovej škole /JŠ/ budú žiakmi tzv. nultého ročníka v rozsahu 2×1 vyučovacej hodine týždenne; tzv. prípravka; platí  pre pracoviská Poprad – Mnoheľova, Poprad- Letná,
  • len žiaci ZŠ, ktorí budú v šk. roku 2022/23 v ročníku ZŠ; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; prvý ročník JŠ bez ohľadu na to, že anglicky jazyk sa už učia; platí  pre pracoviská Poprad – Mnoheľova, Poprad- Letná, Kežmarok – Hotelová akadémia /HAOB/,
  • len dospelí začiatočníci resp. „falošní“ začiatočníci, ktorí nie sú si istí v základoch jazyka; 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí  pre pracoviská Poprad – Mnoheľova a Kežmarok HAOB.

JAZYK NEMECKÝ

  • len žiaci ZŠ, ktorí budú v šk. roku 2022/23 v – 7. ročníku ZŠ; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova,

 

  • len žiaci ZŠ, ktorí budú v šk. roku 2022/23 v 8. – 9. ročníku ZŠ; len žiaci SŠ dospelí – začiatočníci; vekovo zmiešaná skupina; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova.

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV (ZÁUJEMCOV Z UKRAJINY)

 

  • len žiaci, ktorí budú v šk. roku 2022/23 žiakmi strednej školy dospelí – všetci ako začiatočníci; vekovo zmiešaná skupina; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova.

 

 

Jazyk francúzsky

 

  • len žiaci ZŠ, ktorí budú v šk. roku 2022/23 v 5. – 9. ročníku ZŠ; len žiaci SŠ dospelí – začiatočníci; vekovo zmiešaná skupina; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova.

 

 

Jazyk španielsky, taliansky, ruský, JAPONSKÝ      

 

  • len začiatočníci – vekovo zmiešané skupiny; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 1×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova.

 

Dôležité upozornenie:

V prípade naplnenia kapacít v skoršom termíne ako 10. júna 2022 si jazyková škola vyhradzuje právo ukončiť zápis aj v skoršom termíne. /prihláška musí byť už zaevidovaná v škole  /. V prípade zaslania prihlášky po prekročení kapacity bude platba vrátená. Odporúčame v čase 8. – 10. júna 2022 ešte pred zaslaním prihlášky  informovať sa telefonicky, či sú ešte voľné miesta.

Tel. číslo: 052/7897701