Zápis na voľné miesta do  kurzov jazykovej školy sa uskutoční v dňoch:

25. augusta – 09. septembra 2022 elektronicky

Postup:

 Záujemca, resp. zákonný zástupca:

  1. záujemca o vyšší ako 0. a 1. ročník si urobí zaraďovací test
  2. ďalej si telefonicky na čísle 052 7897701 v čase 10:00 – 15:00 hod. overí voľné miesto v kurze,
  3. vyplní elektronickú prihlášku a zaplatí školné a zápisné,
  4. odošle prihlášku, ktorá sa automaticky zaregistruje,
  5. čaká na kontakt od svojho vyučujúceho.

Elektronická prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu  25. augusta 2022 od 10. 00 hod.