Zápis nových uchádzačov o  kurzy do 0. resp. 1. ročníka jazykovej školy sa uskutoční v dňoch:

1. – 10. jún 2022 elektronicky

Postup:

 Záujemca, resp. zákonný zástupca:

  1. si telefonicky na čísle 052 7897701 v čase 10:00 – 15:00 hod. overí voľné miesto v kurze,
  2. vyplní elektronickú prihlášku a zaplatí školné a zápisné,
  3. odošle prihlášku, ktorá sa automaticky zaregistruje,
  4. zaradenie žiakov do kurzov a rozvrh bude oznámený na webovej stránke po 25.auguste 2022. 

Elektronická prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu  1. júna 2022 od 10. 00 hod.