2.kolo zápisu do kurzov jazykovej školy sa uskutoční v dňoch:

24. august až 11.september 2023

  

Overenie voľného miesta

Vyplnenie prihlášky

Odoslanie prihlášky

HOTOVO

Postup

01.

Vyberte si z našej ponuky kurzov.


02.

Telefonicky na čísle 052 7897701 v čase 10:00 – 16:00 hod. si overte voľné miesto v kurze.


03.

Pre záujemcov o vyšší ako 1. ročník odporúčame absolvovať zaraďovací test.


04.

Vyplňte elektronickú prihlášku a odošlite (Vaša prihláška sa automaticky zaregistruje).


05.

Uskutočnite úhradu školného a zápisného podľa aktuálneho cenníka. Zápis bude platný po vyplnení prihlášky a zrealizovaní platby.


06.

Pozvánka na prvú hodinu bude odoslaná koncom augusta, resp. zač. septembra.

Elektronická prihláška je k dispozícii od začiatku zápisu, 1. júna 2023 od 10. 00 hod.