Výška školného na 2.polrok šk.r. 2020/21 a pokyny k úhrade: