Vážení rodičia a poslucháči jazykovej školy,

dodávateľ rekonštrukčných prác  na systéme vykurovania budovy školy na Mnoheľovej ul. v Poprade Euroštukonz Bratislava napriek niekoľkým dohodnutým termínom ukončenia prác nedokázal zabezpečiť práce tak, aby sa priestory školy mohli dostatočne vykurovať.

Z tohto dôvodu došlo k negatívnej zmene teplotných pomerov aj v priestoroch  využívaných Jazykovou školou Poprad. Táto situácia nás veľmi mrzí, avšak prosíme Vás o porozumenie.

Správca budovy školy ako aj Jazyková škola spolupracujú každodenne pri vyhodnocovaní teplotných pomerov a vyučovanie v kurzoch Jazykovej školy sa presúva do tried, ktoré sú už vykurované.

V zmysle Vyhlášky č.527/2007 MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež neexistujú momentálne v Jazykovej škole dôvody pre úpravu organizácie vyučovania. Oznamujeme Vám, že poslucháči kurzov sa až do odvolania nemusia prezúvať. Pre ochranu zdravia odporúčame mať uzatvorenú obuv a primerané oblečenie. Prosíme  však poslucháčov, aby použili na svoju obuv nepremokavé návleky, ktorú si môžu zakúpiť aj u pani vrátničky.

O prípadných  zmenách Vás budeme včas informovať.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

 

Riaditeľstvo jazykovej školy