ďakujeme Vám všetkým za účasť na dištančnom vzdelávaní počas mimoriadnej situácie počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID-19.

Prajeme Vám príjemné leto a pevné zdravie.

Informácie k začiatku nového školského roka 2020/21 budú k dispozícii koncom augusta 2020.

Druhé kolo zápisu do všetkých kurzov sa uskutoční od 25.augusta 2020

Riaditeľstvo školy