Jazyková škola Poprad organizuje ďalší  kurz základov slovenčiny ako cudzieho jazyka pre dospelých záujemcov  a žiakov stredných škôl z Ukrajiny, ktorí majú štatút  čakateľa na azyl alebo štatút odídenca a ktorí  potrebujú ovládať základy slovenčiny kvôli získaniu pracovného miesta na Slovensku alebo kvôli návšteve strednej školy.

Začiatok kurzu: 05. 04.2022

Termín kurzu : apríl – jún 2022

Počet  vyučovacích hodín: 70

Cieľ kurzu: dosiahnutie úrovne A1. 2 SERR

Cena za kurz: 126,00 €

Miesto konania kurzu: Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 01 Poprad

Čas konania kurzu: 3 x za týždeň po dve vyučovacie hodinyutorok, streda, štvrtok:  16.00 – 17.30

Informácie: 052/78 97 701 alebo 0915 409 161 v čase  11.00 – 15.00

Jeden kurz  v počte 15 študentov má už hodiny od 23. 03.2022.

Riaditeľstvo školy

 

КУРС СЛОВАЦЬКОЇ ​​МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ Українців

Мовна школа Попрад організовує ще один курс з основ словацької мови як іноземної для дорослих абітурієнтів та старшокласників з України, які мають статус притулку чи резидента та яким необхідно оволодіти основами словацької мови, щоб отримати роботу в Словаччині чи відвідати середню школу або коледж.

 

Початок курсу: 05.04.2022

Дата проведення курсу: квітень – червень 2022 року

Кількість навчальних годин: 70

Мета курсу: досягнення рівня А1. 2 SERR

Вартість курсу: 126,00 €

Місце проведення курсу: Мовна школа, Многелова 828, 058 01 Попрад

Час занять: три  рази на тиждень по два уроки –                     вівторок, середа, четвер: 16.00 – 17.30

Довідки: 052/78 97 701 або 0915 409 161 з 11:00 до 15:00

Один курс з 15 студентами має заняття з 23 березня 2022 року.

Дирекція школи