Žiaci ZŠ , študenti SŠ a VŠ do 25 rokov /vek k 15. 09.2020 vrátane/,  poberatelia starobného dôchodku

Druh kurzu Školné

na šk. rok 2020/2021

Zápisné 1. platba do

30.06. 2020*

(zápisné na celý rok a školné na 1. polrok)

2. platba do 31.01.2021

(školné na 2. polrok)

kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne/70 vyuč. hod.ročne/

92,- €

10,- € 51,- €

51,- €

kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne/140 vyuč. hod. ročne/

150,- €

10,- € 80,- €

80,- €

špecializovaný prekladový kurz

/35 vyuč, hod.ročne/

60,- €

10,- € 35,- €

35,- €

 *termín platí pre tých, ktorí sú už poslucháčmi jazykovej školy,  noví uchádzači realizujú platbu  spolu s prihláškou v čase zápisu 1. – 10. júna 2020

Dospelí nad 25 rokov /vek od 16. 09.2020 vrátane/

Druh kurzu Školné

na šk. rok 2020/2021

Zápisné 1. platba do

30.6. 2020*

(zápisné na celý rok a školné na 1. polrok)

2. platba do 31.01.2021

(školné na 2. polrok)

kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne/70 vyuč. hod.ročne/

110,- €

10,- € 60,- €

60,- €

kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne/140 vyuč. hod. ročne/

220,- €

10,- € 115,- €

115,- €

špecializovaný prekladový kurz

/35 vyuč. hod. ročne/

60,- €

10,- € 35,- €

35,- €

*termín platí pre tých, ktorí sú už poslucháčmi jazykovej školy,  noví uchádzači realizujú platbu  spolu s prihláškou v čase zápisu 1. – 10. júna 2020