Všetky informácie k zápisu  na nový šk. rok budú k dispozícii 18. mája 2021.

Riaditeľstvo školy