Všetky informácie pre zápis do kurzov jazykovej školy pre školský rok 2020/2021 počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sú k dispozícií v Navigácii.

Formuláre prihlášok a pokyny k úhrade školného a zápisného budú k dispozícií dňa 1.júna 2020 od 7:00 hod.