Vianočné predstavenie Christmas performance – The Thirteenth Cookie

Tento rok sa žiaci pod vedením p.učiteľky Andrey Balkovej odhodlali osláviť Vianoce tak trochu netradične – formou drámy

Rozhodli sme sa, že znalosť anglického jazyka využijeme na vystúpenie Vianočného predstavenia a budeme vystupovať pred inou triedou. Žiaci boli nadšení a sami si vybrali hru, ktorú sa naučia a zahrajú ju. Všetci sa vrhli s entuziazmom do príprav kostýmov, deti priniesli rôzne pomôcky, za čo rodičom nesmierne ďakujem, deti si rozdelili role a krásne hru precvičovali.

Počas osvojovania si cudzieho jazyka je veľmi dôležité , aby deti svoje znalosti vedeli zužitkovať v praktickom živote – v tomto prípade vystúpenie pred neznámym publikom a čeliť veľkým výzvam, vedieť sa prispôsobiť a zároveň správne reagovať na nové situácie -napr. ak zabudnú text, treba improvizovať, rýchlo vedieť myslieť v anglickom jazyku a nájsť tie správne slová, vytvoriť správne gramatické skladby pri tvorbe viet, pretože publikum im rozumie…

Zároveň je to silná motivácia pri učení sa angličtiny. Učenie sa cudzieho jazyka formou drámy je neoceniteľné pre jednotlivcov, pretože si budujú sebadôveru v seba, schopnosť rýchleho a flexibilného myslenia, rozvoj a zároveň obohatenie si  slovnej zásoby a aktívne precvičovanie si komunikačných schopností. 

Naša hra s názvom „ Trinásty keksík „ mala krásny vianočný odkaz, na ktorý sme sa publikum pýtali, takže ani publikom nebolo pasívne.

Fotogaléria:

21. december, žiaci 3.D Poprad

Vianočné predstavenie, nultý ročník

Na jazykovej škole sme sa s našimi najmladšími detičkami rozhodli, že oslávime príchod Vianoc po anglicky. Aj napriek tomu, že títo žiaci sú najmladší na škole, ukázali svoju úžasnú odhodlanosť a vytrvalosť.

Žiaci nultého ročníka p. učiteľky Balkovej si nacvičovali klasické anglické vianočné piesne a svoj výkon predviedli pred inou triedou nulťákov. Nebolo to len klasické vystúpenie, kde obecenstvo pasívne sleduje predstavenie. Žiaci naučili svojich spolužiakov vianočnú pieseň prostredníctvom zábavnej metódy kde deti mali možnosť si túto pieseň nielen zaspievať, ale aj zahrať.

Učenie anglického jazyka hravou formou nielen motivuje žiakov učiť sa, získavať viac informácii o rôznych zvyklostiach a tradíciách vo svete, ale aj dodáva žiakom sebadôveru svojich schopností a podporuje pozitívny postoj k učeniu sa cudzieho jazyka.