Cambridge English, šk.r. 2021/22

V školskom roku 2021/22 sa úspešní absolventi štátnej jazykovej skúšky v šk. roku 2020/21 pripravovali na skúšku Certificate in Advanced English /C2, C1 SERR/

Dňa 05. 02. 2022 absolvovalo úspešne túto skúšku všetkých 11 prihlásených poslucháčov školy. Skúška sa konala v autorizovanom centre na ŽU v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania.

Výsledky sú uvedené v štatistike: