Štátne jazykové skúšky

NOVÝ TERMÍN  štátnych jazykových skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020

o obnovení školského vyučovania bod c) stanovujeme

nový termín pre vykonanie písomnej časti štátnych jazykových skúšok takto:

  •  4. jún 2020:

–  základná štátna jazyková skúška z jazyka anglického a z jazyka nemeckého

–  všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka nemeckého

  • 5. jún 2020 – všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického

Predpokladaný termín ústnej časti skúšky:  koniec júna 2020

O presnom termíne ústnej časti skúšky Vás budeme informovať.

Epidemiologické opatrenia pre realizáciu štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2020

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

V jarnom termíne 2020 organizujeme :

  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého,
  • základnú štátnu jazykovú skúšku(úroveň B2 SERR) z jazyka anglického a nemeckého.

Riaditeľstvo školy