Štátne jazykové skúšky

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

V jarnom termíne 2020 organizujeme :

  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého,
  • základnú štátnu jazykovú skúšku(úroveň B2 SERR) z jazyka anglického a nemeckého.

Termín doručenia prihlášky: do 31.03.2020
Písomná časť skúšky: 24.04.2020
Ústna časť skúšky: 8.06. – 12.06.2020