Štátne jazykové skúšky

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Jazyková škola v jarnom termíne šk. roku 2020/21 organizuje:
1. všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického a nemeckého pre poslucháčov školy ako aj externých záujemcov

2.  základnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického a nemeckého pre poslucháčov školy ako aj externých záujemcov

 
Prihlášku na skúšku je potrebné podať v období od 1. do 28. marca 2021
 
Predpokladaný termín písomnej časti skúšky: 23.04.2021
 
Predpokladaný termín ústnej časti skúšky: 7.-11.06.2021

Riaditeľstvo školy