Štátne jazykové skúšky

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

V jesennom  termíne 2020 organizujeme :

  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého len pri minimálnom počte záujemcov  – 5,
  • prihlášku je potrebné  poslať do 16. septembra 2020,
  • konkrétny dátum písomnej a ústnej časti skúšky budú oznámené koncom augusta 2020.

Riaditeľstvo školy