Ponuka kurzov

Angličtina pre deti
 • ANJ pre deti – pre budúcich tretiakov ZŠ
 • 2 x 45 min./týždeň
 • učebnica Super Minds 1
 • úroveň A1 
 • miesto vyuč.:PP – Mnoheľova
Pre žiakov 4. roč. ZŠ
 • 0. ročník JŠ – pre budúcich štvrtákov ZŠ
 • 2 x 45 min ./týždeň
 • učebnica Super Minds 2
 • úroveň A1 
 • miesto vyuč.:PP – Mnoheľova, Letná ul.
Pre žiakov 5. roč. ZŠ
 • 1. ročník JŠ – pre budúcich piatakov ZŠ
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • učebnica Eyes Open 1
 • úroveň A1 
 • miesto vyuč. – Poprad: Mnoheľova, Letná ul., Kežmarok
Pre žiakov 6. - 9. r. ZŠ
 • 2. – 5.ročník JŠ
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • základný, stredný kurz, úroveň  A1 – B1
 • miesto vyuč. – Mnoheľova, Letná ul., Kežmarok
 • učebnica  Eyes Open 2,3, Face 2 Face intermediate
Pre študentov SŠ a VŠ
 • 5konv., 6.ročník JŠ
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • vyšší kurz, úroveň B.1.2 – C1
 • učebnica  Face 2 Face upper intermediate, Complete advanced
Pre dospelých
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • podľa záujmu poslucháčov môže byť hybridná forma (1 krát prezenčne, 1 x online)
 • učebnica Face 2 Face
 • úroveň A1 – C1
Konverzačné kurzy
 • 1 x 90 min./ týždeň
 • úroveň A2 – B1
 • vhodné aj pre stredoškolákov – príprava na ústnu časť MŠ B1
 • témy môžu byť zvolené na základe záujmu 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • vyšší kurz, úroveň B2,C1 – C2
 • učebnica Complete, CAE
 • materiály k reáliám, prípravné testy
Prekladový seminár
 • 2 x 45 min./ týždeň
 • úroveň B2 – C1
 • príprava na ZŠJS, VŠJS
 • učebnica: Anglické texty s překlady, vlastné materiály

Špeciálna ponuka

Angličtina pre svet práce
 • 1 x 90 min./ týždeň
 • úroveň A2, B1
Príprava na medzinárodné certifikáty - CAE
 • 1 x 135 min./ týždeň (3  vyuč.hod.)
 •  úroveň C1
 • september – február ( 60 hodín)
Blended learning
 • prezenčne + online ( podľa požiadaviek)
 • príprava na písomnú, ústnu časť ŠJS
 • konzultácie s vyučujúcim
 • individ. forma alebo malé skupiny (3-6)