O projekte

2002 – 2005 – účasť v európskom projekte Grundtwig v rámci vzdelávania dospelých spolu s partnermi z Nemecka /Regensburg/, Francúzska /Clermont-Ferrand/, Rakúska/Graz/, Škótska /Aberdeen/ . Téma projektu: Vzdelávanie cez internet. Organizácia stretnutia partnerov v Poprade – marec 2004

2010 – 2012 – účasť v projekte v rámci programu Grundtvig Učiace sa partnerstvá spolu s piatimi európskymi vzdelávacími inštitúciami z Lotyšska, Litvy, Nemecka, Talianska a Cypru. Naša téma v projekte: Využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní cudzích jazykov. Október 2011 – organizácia stretnutia partnerov v Poprade