• 2002 – 2005 – účasť v európskom projekte Grundtwig v rámci vzdelávania dospelých spolu s partnermi z Nemecka /Regensburg/, Francúzska /Clermont-Ferrand/, Rakúska/Graz/, Škótska /Aberdeen/ . Téma projektu: Vzdelávanie cez internet. Organizácia stretnutia partnerov v Poprade – marec 2004
  • 2010 – 2012 – účasť v projekte v rámci programu Grundtvig Učiace sa partnerstvá spolu s piatimi európskymi vzdelávacími inštitúciami z Lotyšska, Litvy, Nemecka, Talianska a Cypru. Naša téma v projekte: Využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovaní cudzích jazykov. Október 2011 – organizácia stretnutia partnerov v Poprade
  • 2015 – 2018 – zapojenie sa do programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt  v rámci KA1 – „Európa, región – jazykom k práci“ – realizácia mobilít pedagogických zamestnancov školy – účasť na vybraných vzdelávacích aktivitách v zahraničí /Nemecko, Anglicko, Malta/ 2015
  • 2017-2018 Projekt v rámci KA1 – „Objavuj, zaži a zdieľaj“ realizácia vzdelávacích mobilít pedagogických zamestnancov školy – účasť na vybraných vzdelávacích aktivitách v zahraničí /Nemecko, Rakúsko, Anglicko, Škótsko, Severné Írsko, Island/
  • 2017 – 2019 – zapojenie sa do programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt v rámci KA2 – „LOGS – Languages opening gates to society“ – strategické partnerstva na výmenu skúsenosti vo vyučovaní cudzích jazykov; partnerské inštitúcie zo Švédska, Španielska a Estónska. Naša téma v projekte: Kreatívna metodológia Marec 2019 – organizácia nadnárodného stretnutia partnerov v Poprade.