Gramatické testy z nižšie uvedených jazykov Vám majú poslúžiť hlavne na to, aby ste získali lepšiu predstavu o možnosti svojho zaradenia do jedného z našich kurzov. Okrem výsledného počtu bodov z testu pre čo najlepšie  zaradenie do kurzu je rozhodujúca aj ústna konzultácia s vyučujúcim príslušného jazyka pri zápise.

Úlohy zodpovedajú požiadavkám na gramatické učivo nasledovne:

Základný  kurz  – ( 1. -2. ročník JŠ v rozsahu 4 vyuč. hodín týždenne) – úlohy   1 – 30
Stredný  kurz – (3. – 4 ročník JŠ v rozsahu 4 vyuč. hodín týždenne) – úlohy 31 – 60
Vyšší  kurz – (5. – 6. ročník JŠ v rozsahu 4 vyuč. hodín týždenne) – úlohy 61 – 90 *

Tieto testy Vám môžu poslúžiť aj na precvičenie gramatiky pre jednotlivé úrovne našich kurzov. Ak však Vašim cieľom  testovania je  zaradenie do kurzu, dodržte prosíme nasledujúce rady:

  1. Pri nesprávne zvolenom riešení úlohy, nehľadajte správnu odpoveď, ale pokračujte v riešení nasledujúcej úlohy. Program je nastavený tak, že len pri dodržaní tohto pokynu zistíte Vašu úspešnosť čo najlepšie.
  2. Ak pri úlohe, ktorú ste riešili ako poslednú, zvolíte nesprávne riešenie, musíte porušiť pokyn č. 1 a nájsť správnu odpoveď za účelom zistenia počtu dosiahnutých správnych riešení.
  3. Ak máte pocit, že zadané úlohy sú už nad rámec Vašich vedomostí, nemusíte ich riešiť vôbec. Vyhnite sa tipovaniu, aby počet dosiahnutých správnych riešení odzrkadľoval Vaše vedomosti čo najvernejšie.
  4. Po ukončení testu  kliknite na legendu pre zaradenie do ročníka.
  5. Dané testy nie sú skúšobnými testami a preto ich výsledky nie sú podkladom pre žiadne hodnotenie ani vydávanie certifikátov.

Pre jazyk taliansky, ruský a španielsky organizujeme v súčasnosti  len základný kurz v rozsahu 2 vyučovacích hodín týždenne; sú to kurzy pre začiatočníkov resp. pre záujemcov s miernymi znalosťami základov uvedených jazykov. Zaraďovacie testy nie sú preto zatiaľ potrebné.

Zaraďovacie testy

Jazyk anglický

Jazyk nemecký

Jazyk francúzsky

Jazyk španielsky

Legenda pre zaradenie do ročníka – anglický jazyk

Počet dosiahnutých
správnych riešení
Typ kurzu Ročník
jazykovej školy
Menej ako 14 Základný kurz – 1. stupeň 1.
Minimálne 15 Základný kurz – 2. stupeň 2.
Minimálne 30 Stredný kurz – 1. stupeň 3.
Minimálne 45 Stredný kurz – 2. stupeň 4.
Minimálne 60 Vyšší kurz – 1. stupeň 5.
Minimálne 75 Vyšší kurz – 2. stupeň 6.
Viac ako 85 Prípravný na ŠJS * 7.

* Pre zaradenie do prípravného  ročníka na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku sa vyžaduje  minimálne 70 % úspešnosti vo vstupnom skúšobnom  teste pre prípravu na štátnice, ktorý sa organizuje  v závere školského roka resp. na začiatku nového školského roka

Legenda pre zaradenie do ročníka – jazyk nemecký

Počet dosiahnutých
správnych riešení
Typ kurzu Ročník
jazykovej školy
Menej ako 14 Základný kurz – 1. stupeň 1.
Minimálne 15 Základný kurz – 2. stupeň 2.
Minimálne 30 Stredný kurz – 1. stupeň 3.
Minimálne 45 Stredný kurz – 2. stupeň 4.
Minimálne 60 Vyšší kurz – 1. stupeň 5.
Minimálne 75 Vyšší kurz – 2. stupeň 6.
Viac ako 85 Prípravný na ŠJS * 7.

* Pre zaradenie do prípravného  ročníka na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku sa vyžaduje  minimálne 70 % úspešnosti vo vstupnom skúšobnom  teste pre prípravu na štátnice, ktorý sa organizuje  v závere školského roka resp. na začiatku nového školského roka

Legenda pre zaradenie do ročníka – jazyk francúzsky

Počet dosiahnutých
správnych riešení
Typ kurzu Ročník
jazykovej školy
Menej ako 25 Základný kurz – 1. stupeň 1.
Minimálne 26 Základný kurz – 2. stupeň 2.
Minimálne 42 Stredný kurz – 1. stupeň 3.
Minimálne 60 Stredný kurz – 2. stupeň 4.
Minimálne 75 Vyšší kurz – 1. stupeň 5.

Legenda pre zaradenie do ročníka – jazyk španielsky

Počet dosiahnutých
správnych riešení
Typ kurzu Ročník
jazykovej školy
Menej ako 14 Základný kurz – 1. stupeň 1.
Minimálne 15 Základný kurz – 2. stupeň 2.
Minimálne 30 Stredný kurz – 1. stupeň 3.
Minimálne 45 Stredný kurz – 2. stupeň 4.