1. Riadne vyplňte svoje daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  • Obchodné meno alebo názov: „Cudzí jazyk – brána do sveta“
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 42384117

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.