Stanovy OZ „Cudzí jazyk-brána do sveta“

Stanovy občianskeho združenia