1. Do 15. 02. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF tu), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi – našom Občianskom združení.
  5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

  • Obchodné meno alebo názov: „Cudzí jazyk – brána do sveta“
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 42384117

Poznámky:

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Číslo nášho  účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. Naše OZ  nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.