Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ), riaditel@js-pp.vucpo.sk

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ), sekretariat@js-pp.vucpo.sk