Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ), zelena@jazykovka-poprad.sk

Životopis riaditeľky

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ), lavkova@jazykovka-poprad.sk