Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená, zelena@jazykovka-poprad.sk

Životopis riaditeľky

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková, lavkova@jazykovka-poprad.sk