Vedenie školy:

Riaditeľka: Ing. Renáta Lavková, lavkova@jazykovka-poprad.sk

Zástupkyňa riaditeľky:  Mgr. Illenčíková Ivana, illencikova@jazykovka-poprad.sk