Vedenie školy:

Poverená riaditeľka: Ing. Renáta Lavková, lavkova@jazykovka-poprad.sk

Životopis riaditeľky

Zástupkyňa riaditeľky:  Mgr. Illenčíková Ivana, kovalova@jazykovka-poprad.sk