Vedenie školy:

Riaditeľka: PhDr. Marta Zelená (NEJ), zelena.m@jazykovka-poprad.sk

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Renáta Lavková (ANJ), lavkova.r@jazykovka-poprad.sk