Ponuka kurzov

Kurz pre začiatočníkov - pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých
 • 1. roč. JŠ
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • úroveň A1
 • učebnica Menschen A1
 • miesto vyučovania- Poprad
Kurz pre mierne pokročilých
 • 2. – 4. roč. JŠ
 • pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • učebnica Menschen A2 – B1
 • miesto vyučovania – Poprad
Kurz pre pokročilých
 • 5. – 6. roč. JŠ
 • pre žiakov ZŠ, SŠ a dospelých
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • učebnica Sicher B1 -B2
 • miesto vyučovania – Poprad
Príprava na štátnu jazykovú skúšku
 • 2 x 90 min./ týždeň
 • úroveň B2, C1 – C2
 • učebnica Sicher C1, 
 • materiály k reáliám, prípravné testy
Prekladový seminár
 • 1 x 45 min./ týždeň
 • úroveň B2 – C1
 • príprava na ZŠJS, VŠJS
 • učebnica: