Zamestnanci Jazykovej školy v Poprade

Interní pedagogickí zamestnanci 2022/2023

Meno Jazyk Kontakt
Mgr. Balková Andrea ANJ balkova@jazykovka-poprad.sk
Ing. Broško Marek ANJ brosko@jazykovka-poprad.sk
Ing. Dudašková Dagmar ANJ dudaskova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Graczová Lenka ANJ graczova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Illenčíková Ivana FRJ, ANJ illencikov@jazykovka-poprad.sk
Ing. Lavková Renáta ANJ lavkova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Liptaj Tibor ANJ, ŠPJ liptaj@jazykovka-poprad.sk
Ing. Pittnerová Ingrid NEJ pittnerova@jazykovka-poprad.sk
Ing. Rúrová Monika ANJ rurova@jazykovka-poprad.sk

 

Externí pedagogickí zamestnanci 2022/2023

Poprad, Mnoheľova 828:

Meno Jazyk Kontakt
Bc. Homonnaiová Ľubomíra TAJ homonnaiova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Husárová Eva ANJ husarova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Mlynarčiková Dagmar ANJ mlynarcikova.dagmar@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Olejárová Kamila ANJ olejarova@jazykovka-poprad.sk
Akiko Rajniak JPJ rajniak@jazykovka-poprad.sk
RNDr. Alica Šoltýsová ANJ soltysova@jazykovka-poprad.sk
PhDr. Zelená Marta SLJ zelena@jazykovka-poprad.sk

Poprad, Ul. Letná:

Meno Jazyk Kontakt
Ing. Krížovská Gabriela ANJ krizovska@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Pristašová Michaela ANJ pristasova@jazykovka-poprad.sk
PaedDr. Šifrová Katarína ANJ sifrova@jazykovka-poprad.sk
     

Kežmarok:

Meno Jazyk Kontakt
Mgr. Andráš Miroslav ANJ andras@jazykovka-poprad.sk
Čavić Aleksandar ANJ cavic@jazykovka-poprad.sk
Ing. Kulhomerová Božena ANJ kulhomerova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Morongová Mária ANJ morongova@jazykovka-poprad.sk
PaedDr. Zacherová Zuzana ANJ zacherova@jazykovka-poprad.sk

 

Interní nepedagogickí zamestnanci:

Mzdová, personálna a administratívna pracovníčka: Ing. Hamráková Valéria
Hospodárka a účtovníčka: Pavličková Renáta
Vrátnička a informátorka: Safanovičová Marta

Externí nepedagogickí zamestnanci:

Správca web. sídla, správca GSuite: Ing. Monika Rúrová
Technik: Ing. Ivan Baranovič
Údržbár: Michal Žonda