Interní pedagogickí zamestnanci 2020/2021

Meno Jazyk Kontakt
Ing. Dudašková Dagmar ANJ dudaskova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Gráczová Lenka ANJ graczova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Kovalová Ivana FRJ, ANJ kovalova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Liptaj Tibor ANJ, ŠPJ liptaj@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Olejárová Kamila ANJ, ŠPJ olejarova@jazykovka-poprad.sk
Ing. Pittnerová Ingrid NEJ pittnerova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Pristašová Michaela ANJ pristasova@jazykovka-poprad.sk
Ing. Rúrová Monika ANJ rurova@jazykovka-poprad.sk

Externí pedagogickí zamestnanci 2020/2021

Poprad, Mnoheľova 828:

Meno Jazyk Kontakt
Bc. Homonnaiová Ľubomíra TAJ homonnaiova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Andráš Miroslav ANJ andras@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Starovičová Renáta ANJ starovicova@jazykovka-poprad.sk
PaedDr. Sterczová Miriam RUJ sterczova@jazykovka-poprad.sk

Poprad, Ul. Letná:

Meno Jazyk Kontakt
Mgr. Kostarová Eva ANJ kostarova@jazykovka-poprad.sk
Ing. Krížovská Gabriela ANJ krizovska@jazykovka-poprad.sk

Kežmarok:

Meno Jazyk Kontakt
Čavič Aleksandar ANJ cavic@jazykovka-poprad.sk
Ing. Kulhomerová Božena ANJ kulhomerova@jazykovka-poprad.sk
Mgr. Zacherová Zuzana ANJ zacherova@jazykovka-poprad.sk

 

Interní nepedagogickí zamestnanci:

Mzdová, personálna a administratívna pracovníčka: Ing. Hamráková Valéria
Hospodárka a účtovníčka: Pavličková Renáta
Vrátnička a informátorka: Safanovičová Marta

Externí nepedagogickí zamestnanci:

Správca web. sídla, správca GSuite: Ing. Monika Rúrová
Technik: Ing. Ivan Baranovič
Údržbár: Michal Žonda