12. – 14. október 2022 – #ErasmusDays2022

V rámci programu ERASMUS+ (Projekt č. 2020-1-SK01-KA104-077843 – kľúčová akcia KA1) – BE INSPIRED, BE INSPIRING učitelia pripravili rôzne typy úloh, s ktorými sa oboznámili na zahraničnom pobyte v roku 2022. Poslucháči precvičovali jazykové zručnosti a zároveň si obohatili slovnú zásobu hravou formou v týchto aktivitách:

Aktivita č.1:

Spoznaj Picassa prostredníctvom jeho diela Guernica

Aktivita č.2:

Putovanie po historických miestach na námestí v Kežmarku a v Poprade

Aktivita č.3:
Tvorba vedomostného kvízu o Spojenom kráľovstve.

Aktivita č.4:
Spomienky na letné zážitky, precvičovanie pravidelných a nepravidelných slovies.

Aktivita č.5:

Pohľadnice pre nového kráľa Karola III.