ActionBound - aplikácia, s ktorou je učenie zábavou

Pátracie hry, ktoré sa odohrávajú v  uliciach mesta, majú vo vzdelávaní veľký potenciál. motivačné a žiaci sa počas nich učia svojou vlastnou aktivitou. Buduje sa nimi spolupráca v tíme a záujem o miesto, v ktorom žijeme. Prvé hry aplikujeme na vzdelávanie mimo triedy, ale ich využitie sa dá realizovať na precvičovanie a upevňovanie učiva priamo v triede.

Do tejto aktivity sa zapojili študenti štvrtého ročníka v Kežmarku a v Poprade a dospelí poslucháči   jazykovej školy v Kežmarku. Bolo vytvorené štyri lokality, miesta na námestí, ktoré hráči majú vyhľadať podľa GPS súradníc a mapy. Na každom lokalizovanom mieste hráči musia riešiť viacero typov úloh. Medzi ne patria odpovedať na otvorené alebo uzavreté otázky, natočiť video, vytvoriť audio nahrávku či urobiť fotografie.

V Poprade boli vybrané štyri miesta na námestí:

  1. Podtatranské múzeum,
  2. Námestie sv. Egídia
  3. Katolícky kostol sv- Egídia
  4. Evanjelický kostol sv. Trojice

Pri múzeu žiaci odpovedali na otvorenú otázku o Dávidovi Huszovi. Pri katolíckom kostole odpovedali na uzavretú otázku o výške veže a urobili si selfie s vežou v pozadí. Pred evanjelickým kostolom žiaci prekladali krátky anglický text do slovenčiny. Na záver žiaci pri neďalekej fontáne vytvorili 30 sekundové video s nahrávkou spevu refrénu piesne We are the champions od skupiny Queen.

V Kežmarku boli vybrané štyri miesta na námestí:

  1. Reduta,
  2. Radnica
  3. Múzeum bytovej kultúry
  4. Socha Imricha Tokolyho pri hrade.

Pri Redute žiaci nahrali 30 sekundové video s textom o histórii budovy. Pri radnici odpovedali na uzavretú otázku o štýle budovy a urobili si selfie pri fontáne neďaleko radnice. Pred budovou múzea žiaci prekladali krátky anglický text do slovenčiny.Posledné miesto bolo venované kvízu o kežmarskom rodákovi Tokolym. Na záver žiaci vytvorili 30 sekundové video s nahrávkou spevu refrénu piesne We are the champions od skupiny Queen.

Po splnení úloh tímy odpovedali na otázky krátkeho prieskumu a všetci sa vrátili päť do triedy, kde učiteľ ukáže výsledky všetkých skupín.Následne, víťazné tímy boli odmenené.

Putovanie žiakov v Kežmarku:

Putovanie dospelých študentov v Kežmarku: