Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Projekt financovaný EÚ č. 2020-1-SK01-KA104-077843 - kľúčová akcia KA1) - mobility.

V roku 2020 naša škola opäť získala grant na realizáciu projektu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v zahraničí. Naši učitelia sa zúčastnili metodologických kurzov a absolvovali job shadowing – hospitácie v partnerskej Jazykovej škole v Las Palmas.

Program : Erasmus+

Kľúčová akcia: KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie: KA104 – Mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých

Rok výzvy: 2020

Začiatok projektu: 01/09/2020

Koniec projektu: 31/08/2022

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA104-077843

Názov projektu: BE INSPIRED, BE INSPIRING