Course of Spanish for Teachers + Didactics lessons

Miesto konania : Alicante, Španielsko

Dátum konania: 8. – 12.8.2022

Vyučujúca Mgr. Tibor Liptaj

Jazykový kurz španielčiny a kultúry pre učiteľov španielskeho jazyka so zameraním na metodológiu.

Denník mobility

Prvý deň, 8.08.2022:

 • zoznámenie s ostatnými študentmi, predstavenie sa
 • diskusia – aktuálne gramatické témy
 • didaktika – budovanie slovnej zásoby
 • skupinová návšteva galérie moderného umenia MACA
 • večerné posedenie s inými účatníkmi

Druhý deň, 9.08.2022:

 • sústava gramatických časov v španielčine a problémy jej výučby
 • didaktika – výučba špecifickej slovnej zásoby
 • konverzačné cvičenia v skupinách
 • kultúrno-historická prehliadka mesta s výkladom

Tretí deň, 10.08.2022

 • subjunktív v španielčine
 • didaktické problémy subjunktívu – výmena skúseností
 • praktické problémy výučby subjunktívu
 • skupinová prehliadka Múzea archeológie v Alicante s výkladom
 • tradičná španielska kuchyňa – stretnutie s ostatnými účastníkmi v tradičnom tapas bare

Štvrtý deň, 11.08.2022:

 • návšteva Valencie s kulúrno-historickým výkladom
 • návšteva galérie moderného umenia IVAM vo Valencii
 • poobedné stretnutie účastníkov – reflexie exkurzie, možnosti praktického využitia skúseností vo výučbe – workshop

Piaty deň, 12.08.2022:

 • práca s autentickou literatúrou vo výučbe
 • návštevy kníhkupectiev a antikvariátov
 • didaktika – využitie IT aplikácii, nástroje zdieľania a výmeny materiálov, bezpapierová výučba
 • záverečné stretnutie účastníkov, výmena skúseností, perspektívy spolupráce
 • večerná prechádzka mestom, rozlúčkové posedenie