Erasmus poster

09. – 14. október 2023 – #ErasmusDays

7. ročník #ErasmusDays sme oslávili zrealizovaním špeciálnych hodín, do ktorých učitelia zapojili žiakov v dňoch od 9. do 13. októbra 2023. Učitelia pripravili rôzne typy úloh, čím potvrdili, že škola je súčasťou Erasmus komunity. Počas aktivít študenti majú príležitosť  experimentovať s cudzím jazykom a jeho aspektami. Zároveň zažijú veľa zábavy, pracujú s pozitívnym nasadením. 

So skúsenosťami a zážitkami sa chceme podeliť prostredníctvom týchto webových stránok:

Aktivita č.1:

Spomienka na prázdniny – Holiday memory book

Aktivita č.2:
Pohľad z okna

Aktivita č.3:
Maskot školy, lov slov