Cieľom EDJ je podnietiť Európanov zo všetkých členských štátov Európskej únie, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov, s presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.  Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa EDJ oslavuje každoročne 26. septembra. Jazyková škola pripravuje každoročne pre poslucháčov JŠ v rámci EDJ rôzne aktivity.