Rozprávať / Speak / Sprechen / Parler / Hablar…


Nie je dôležité len akým jazykom rozprávame, ale aj o čom, s kým, prečo, kedy, ako….

Popis aktivity:
So svojim vyučujúcim na hodine cudzieho jazyka prediskutujete tému „Rozprávať…“ Napr.
Napr.: O čom? Kedy? S kým? Prečo? Ako? Atď…

Vytvorte vetu za domácu úlohu, začínajúcu resp. pokračujúcu  slovom „Rozprávať“ Príklad: Rozprávať o tom, čom ma trápi. Rozprávam, keď všetci mlčia. Aby sme sa spoznali, rozprávame sa spolu. atď…

Vaša veta má byť:
Originálna / Vtipná / Osobná / Poetická / Múdra


Na ďalšej hodine prezentujete Vašu vetu. Vyučujúci Vám pomôže odstrániť prípadné gramatické chyby.

Vyučujúci Vám poskytne farebný papier, na ktorý pekne a zaujímavo graficky napíšete svoju vetu s krstným menom a vekom (meno a vek nie sú povinné). Nie je nutné, aby ste vetu napísali v jazyku, ktorý sa učíte. Ak to dokážete môže to byť aj po rusky, čínsky, thajsky, rómsky, arabsky…. Študenti nižších ročníkov môžu vetu napísať po slovensky.

Najzaujímavejšie príspevky boli  prezentované na stránke a facebooku školy, prípadne pri oslavách 50. výročia školy a boli taktiež ocenené.