26. september – Európsky deň jazykov

Aj v roku 2019 si poslucháči jazykovej školy pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov rôznymi aktivitami:

Aktivita č. 1:

Grafický návrh trička s tématikou EDJ

Aktivita č.2:

Hľadaj poklad – putovanie po vybraných miestach v Poprade s úlohami v cudzom jazyku

Aktivita č.3:
Prednes cudzojazyčného textu na vyučovaní