Cambridge certifikát – CAE

Cambridge certifikát – CAE

Po úspešnej príprave študentov na Cambridge English certifikát - CAE sme sa stali vzdelávacou inštitúciou s opravnením používať logo prípravného centra.  Viac informácií TU. Riaditeľstvo školy

Začiatok vyučovania v šk.roku 2022/23

Začiatok vyučovania v šk.roku 2022/23

Vyučovanie v kurzoch začne 07.09.2022, streda, podľa rozvrhu, ktorý je zverejnený TU Kurzy Ing. Dagmar Dudaškovej začnú 09.09.2022, piatok. Na prvé vyučovanie prosíme priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo Vyhlásenie o…

Druhé kolo zápisu na voľné miesta v šk.roku 2022/2023

Druhé kolo zápisu na voľné miesta v šk.roku 2022/2023

Druhé kolo zápisu na voľné miesta sa uskutoční od 25. augusta do  09. septembra 2022. Pokyny k  zápisu TU Riaditeľstvo školy

Referencie

Referencie

Sme jazyková škola odporúčaná študentmi. Odporúčania od študentov Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové Školy.sk

Cambridge certifikát – CAE

Cambridge certifikát – CAE

Dňa 26. apríla 2022 boli odovzdané Cambridge certifikáty (Certificate in Advanced English). 54,5 % zúčastnených študentov dosiahlo úroveň C2. Blahoželáme. Viac informácií TU. Riaditeľstvo školy

Štátne jazykové skúšky 2022

Štátne jazykové skúšky 2022

Jarný termín aj pre externých záujemcov. Všetky informácie nájdete na: https://jazykovka-poprad.sk/studium/statne-jazykove-skusky Riaditeľstvo školy

Konferencia Vízie Erasmus+

Konferencia Vízie Erasmus+

Ing. Renáta Lavková - naša koordinátorka projektov  v rámci Programu Erasmus+ získala ocenenie Tvár Erasmus+. Pozrite si jej vystúpenie na online konferencii Vízie Erasmus +. V zázname konferencie si môžete vypočuť…

2% z dane

2% z dane

Vážení priatelia cudzích jazykov, Vaše 2 % zo zaplatených daní v minulých rokoch nám aktuálne pomáhajú aj pri technickom zabezpečení online vyučovania počas pandémie COVID – 19. Znamenajú pre nás…

Vyučovanie v kurzoch dospelých od 17. 01. 2022

Vyučovanie v kurzoch dospelých od 17. 01. 2022

Vyučovanie v kurzoch dospelých sa od 17. 01. 2022 riadi pokynmi vyučujúcich. Vyučujúci zašlú svojim kurzom potrebné informácie. V prípade potreby, kontaktujte svojho vyučujúceho. Mailovú adresu nájdete na: https://jazykovka-poprad.sk/skola/zamestnanci/  Riaditeľstvo školy

Školné – 2. polrok šk. roku 2021/22

Školné – 2. polrok šk. roku 2021/22

Školné na 2. polrok školského roku 2021/22 sú zverejnené TU. Riaditeľstvo školy  

Vyučovanie od 11. 01. 2022

Vyučovanie od 11. 01. 2022

Na základe pokynov MŠVVaŠ a usmernenia RÚVZ v Poprade k epidemickej situácii v okresoch Poprad a Kežmarok Vám oznamujeme, že od 11. januára 2022 sa v Jazykovej škole v Poprade…

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

V dňoch 20.12.2021 – 07.01.2022 sú vianočné prázdniny. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou v pondelok  dňa 10. januára 2022.   Riaditeľstvo školy