Ocenenie „Tvár Erasmus +“

Ocenenie „Tvár Erasmus +“

Vážení rodičia študentov/ študenti jazykovej školy, Ing. Renáta Lavková, naša vyučujúca anglického jazyka, vyhrala v súťaži Tvár Erasmus+ v sektore vzdelávania dospelých s najväčším  náskokom víťaza. Pani Lavková sa dlhodobo…

Prerušenie prezenčného vyučovania

Prerušenie prezenčného vyučovania

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a oznámenia ministra školstva  o prerušení prezenčného vyučovania  sa s  účinnosťou od 12. októbra 2020 vyučovanie v jazykovej škole bude uskutočňovať dištančnou formou. Vyučujúci jednotlivých kurzov Vás…

Najnovšie aktuality

Najnovšie aktuality

1. Dodatok č. 1 k Vnútornému poriadku školy Vnútorný poriadok školy sa dopĺňa o tento dodatok: TU 2.  Vyhlásenie  o bezinfekčnosti - formulár TU Tento formulár predkladá poslucháč Jazykovej školy…

Zápis do kurzov jazykovej školy

Zápis do kurzov jazykovej školy

Do kurzov jazykovej školy je možné sa zapísať na voľné miesta aj počas školského roka. Bližšie informácie TU  

Cambridge English

Cambridge English

Jazyková škola podpísala 11. 09. 2020 Dohodu o spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity. Informácie TU  

Informácie k prestupu do iného kurzu

Informácie k prestupu do iného kurzu

Žiadosť o prestup : TU Žiadosť o prestup do iného kurzu z časových dôvodov zašlite elektronicky na adresu: sekretariat@js-pp.vucpo.sk   alebo ju odovzdajte vyučujúcemu kurzu do 14.09.2020. Formulár žiadosti nájdete nižšie. Jazyková…

Začiatok školského roku 2020/2021

Začiatok školského roku 2020/2021

Vyučovanie v kurzoch jazykovej školy sa začína dňa 7. septembra 2020. V čase od  od 2.do 4. septembra budú vyučujúci elektronicky informovať  rodičov neplnoletých poslucháčov a dospelých o začiatku školského roka…

Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Druhé kolo zápisu  pre školský rok 2020/2021 je zápisom na miesta, ktoré ostali voľné po zápise v júni 2020. Toto kolo zápisu sa uskutoční v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 výlučne…

Vážení poslucháči,

Vážení poslucháči,

ďakujeme Vám všetkým za účasť na dištančnom vzdelávaní počas mimoriadnej situácie počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID-19. Prajeme Vám príjemné leto a pevné zdravie. Informácie k začiatku nového školského roka 2020/21 budú…

Nový termín štátnych jazykových skúšok

Nový termín štátnych jazykových skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania bod c) stanovujeme  nový termín pre vykonanie písomnej časti štátnych jazykových skúšok takto:   4.jún…

Online vyučovanie

Online vyučovanie

Vážení rodičia, milí poslucháči jazykovej školy, vznik mimoriadnej situácie spojenej s prerušením vyučovania pre COVID-19 bola pre nás veľkou výzvou. Sme radi, že sa nám spolu s Vami v priebehu apríla postupne podarilo…

PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. MARCA 2020

PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. MARCA 2020

Od pondelka 16. marca 2020  do odvolania sa v Jazykovej škole v Poprade v súlade s nariadením štátu o prerušení vyučovania v školách na území SR nevyučuje. Úradné hodiny len…