Jarné prázdniny 22. – 26. 02. 2021

Jarné prázdniny 22. – 26. 02. 2021

Počas jarných prázdnin sa v kurzoch Jazykovej školy nevyučuje. Pokračujeme v online vyučovaní od 01.marca 2021. Riaditeľstvo školy

Podporte nás 2% z dane

Podporte nás 2% z dane

Aj tento rok nás môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich odvedených daní. Bližšie informácie: https://bit.ly/3jWr0Pn Riaditeľstvo školy

Online vyučovanie pokračuje

Online vyučovanie pokračuje

V kurzoch Jazykovej školy sa  od 8.02.2021 pokračuje vo vyučovaní online formou až do odvolania. Riaditeľstvo školy

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

Počas vianočných prázdnin v čase od 21.12.2020 do 8.01.2021  sa v kurzoch jazykovej školy nevyučuje. Vyučovanie začne 11.01.2021. O  forme vyučovania /prezenčná - dištančná/  Vás budeme  informovať ešte pred 11.01.2021.…

Ocenenie „Tvár Erasmus +“

Ocenenie „Tvár Erasmus +“

Vážení rodičia študentov/ študenti jazykovej školy, Ing. Renáta Lavková, naša vyučujúca anglického jazyka, vyhrala v súťaži Tvár Erasmus+ v sektore vzdelávania dospelých s najväčším  náskokom víťaza. Pani Lavková sa dlhodobo…

Prerušenie prezenčného vyučovania

Prerušenie prezenčného vyučovania

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a oznámenia ministra školstva  o prerušení prezenčného vyučovania  sa s  účinnosťou od 12. októbra 2020 vyučovanie v jazykovej škole bude uskutočňovať dištančnou formou. Vyučujúci jednotlivých kurzov Vás…

Najnovšie aktuality

Najnovšie aktuality

1. Dodatok č. 1 k Vnútornému poriadku školy Vnútorný poriadok školy sa dopĺňa o tento dodatok: TU 2.  Vyhlásenie  o bezinfekčnosti - formulár TU Tento formulár predkladá poslucháč Jazykovej školy…

Zápis do kurzov jazykovej školy

Zápis do kurzov jazykovej školy

Do kurzov jazykovej školy je možné sa zapísať na voľné miesta aj počas školského roka. Bližšie informácie TU  

Cambridge English

Cambridge English

Jazyková škola podpísala 11. 09. 2020 Dohodu o spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity. Informácie TU  

Informácie k prestupu do iného kurzu

Informácie k prestupu do iného kurzu

Žiadosť o prestup : TU Žiadosť o prestup do iného kurzu z časových dôvodov zašlite elektronicky na adresu: sekretariat@js-pp.vucpo.sk   alebo ju odovzdajte vyučujúcemu kurzu do 14.09.2020. Formulár žiadosti nájdete nižšie. Jazyková…

Začiatok školského roku 2020/2021

Začiatok školského roku 2020/2021

Vyučovanie v kurzoch jazykovej školy sa začína dňa 7. septembra 2020. V čase od  od 2.do 4. septembra budú vyučujúci elektronicky informovať  rodičov neplnoletých poslucháčov a dospelých o začiatku školského roka…

Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Druhé kolo zápisu  pre školský rok 2020/2021 je zápisom na miesta, ktoré ostali voľné po zápise v júni 2020. Toto kolo zápisu sa uskutoční v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 výlučne…