Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Zápis  na voľné miesta do kurzov  anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, španielskeho, ruského a slovenského jazyka pre cudzincov sa uskutoční od 25.augusta 2020. Bližšie informácie k priebehu a času  zápisu budú známe od 20. augusta…

Vážení poslucháči,

Vážení poslucháči,

ďakujeme Vám všetkým za účasť na dištančnom vzdelávaní počas mimoriadnej situácie počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID-19. Prajeme Vám príjemné leto a pevné zdravie. Informácie k začiatku nového školského roka 2020/21 budú…

Nový termín štátnych jazykových skúšok

Nový termín štátnych jazykových skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania bod c) stanovujeme  nový termín pre vykonanie písomnej časti štátnych jazykových skúšok takto:   4.jún…

Online vyučovanie

Online vyučovanie

Vážení rodičia, milí poslucháči jazykovej školy, vznik mimoriadnej situácie spojenej s prerušením vyučovania pre COVID-19 bola pre nás veľkou výzvou. Sme radi, že sa nám spolu s Vami v priebehu apríla postupne podarilo…

PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. MARCA 2020

PRERUŠENIE VYUČOVANIA OD 16. MARCA 2020

Od pondelka 16. marca 2020  do odvolania sa v Jazykovej škole v Poprade v súlade s nariadením štátu o prerušení vyučovania v školách na území SR nevyučuje. Úradné hodiny len…

Jarný termín štátnic

Jarný termín štátnic

V jarnom termíne 2020 organizujeme : všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého, základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 SERR) z jazyka anglického a nemeckého. Termín…

NEMČINA, FRANCÚŠTINA, ŠPANIELČINA, TALIANČINA ČI RUŠTINA.

NEMČINA, FRANCÚŠTINA, ŠPANIELČINA, TALIANČINA ČI RUŠTINA.

NEMČINA Viete dobre po anglicky? Super! Pridajte si ďalší cudzí jazyk. Pre situáciu vo vyučovaní nemčiny na slovenských školách bude v najbližšej budúcnosti  dobre po nemecky hovoriť veľmi málo ľudí.…

ZMENA JARNÉHO TERMÍNU  ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK 2020

ZMENA JARNÉHO TERMÍNU ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK 2020

V súvislosti so súčasným prerušením vyučovania vo všetkých školách na Slovensku sa štátne jazykové skúšky v pôvodne stanovených termínoch neuskutočnia. Písomná časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách  sa bude konať do troch týždňov od…

Zmeny vo vyučovaní 12. a 13. marca 2020

Zmeny vo vyučovaní 12. a 13. marca 2020

Dnes t. j. 12. marca 2020 vyhlasujeme pre kurzy  od 16. 20 a od 18.00  riaditeľské voľno.  Riaditeľské voľno platí aj pre kurzy dňa 13.marca 2020 od 14.40. Dôvodom tohto rozhodnutia …

Opatrenie pre elokované pracoviská JŠ v Poprade.

Opatrenie pre elokované pracoviská JŠ v Poprade.

Na základe opatrenia Mesta Poprad zo dňa 10.03.2020, ktoré vydalo pre svoje základné školy v meste príkaz prerušiť poskytovanie prenájmov v popoludňajších hodinách v súvislosti s prevenciou šírenia  ochorenia spôsobeného koronavírusom, prerušuje  Jazyková škola…

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

26. september – Európsky deň jazykov Aj tento rok si poslucháči jazykovej školy pripomenú význam učenia sa cudzích jazykov rôznymi aktivitami. Grafický návrh trička s tématikou EDJ. Hľadaj poklad –…