Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

V dňoch 28. - 29.10. 2021 sú jesenné prázdniny. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou v utorok  dňa 2. 11. 2021.   Riaditeľstvo školy  

Dištančná forma vyučovania

Dištančná forma vyučovania

Okresy  Poprad a Kežmarok sú od 25. 10. 2021  zaradené do II. stupňa varovania /bordový okres/. Podľa platného Covid automatu pokračuje vyučovanie v kurzoch jazykovej školy od 25. októbra 2021 až do odvolania  dištančnou formou.…

Zápis na voľné miesta do kurzov v šk. r. 2021/22

Zápis na voľné miesta do kurzov v šk. r. 2021/22

Do kurzov JŠ na voľné miesta je možné sa zapísať aj počas školského roku. Všetky informácie k zápisu sú k dispozícii TU.  

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2021/2022

Začiatok vyučovania je prezenčne 6. septembra 2021 podľa rozvrhu. Vyučujúci v jednotlivých kurzoch zašlú zákonným zástupcom resp. dospelým poslucháčom emailovú informáciu o začiatku šk. roka na ich súkromné emailové adresy…

Usmernenie k organizácií vyučovania – 2021/22

Usmernenie k organizácií vyučovania – 2021/22

Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 Infografika k organizácií šk.r. 2021/22 Vyhlásenie o bezpríznakovosti Oznámenie o výnimke z karantény  

Japončina od septembra 2021

Japončina od septembra 2021

Novinka v ponuke jazykovej školy – už od septembra 2021.     Kurz japončiny pre začiatočníkov. Zápis od 25. augusta 2021 podľa pokynov na  https://jazykovka-poprad.sk/home1/studium/zapis-do-kurzov-js/

Cambridge Certificate in Advanced English

Cambridge Certificate in Advanced English

28. mája 2021 boli slávnostne odovzdané certifikáty Cambridge skúšky prvým úspešným absolventom prípravného kurzu na tento druh skúšky. Bližšie informácie: Cambridge English  

Vyučovanie od 17.05.2021

Vyučovanie od 17.05.2021

V súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ sa od 17.5.2021 v jazykovej škole vyučuje prezenčnou formou. Pre obnovené prezenčné vyučovanie platia tieto hygienické opatrenia. Vyhlásenie o bezinfekčnosti si stiahnete TU. Riaditeľstvo školy

Opatrenia pre realizáciu ŠJS -jarný termín 2021

Opatrenia pre realizáciu ŠJS -jarný termín 2021

Opatrenia pre realizáciu ŠJS -jarný termín 2021 Príloha č.1 - čestné vyhlásenie plnoletého uchádzača o ŠJS Príloha č.2 - čestné vyhlásenie zákonného zástupcu neplnoletého uchádzača o ŠJS Riaditeľstvo školy

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Jazyková škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní aj po 19. apríli 2021 až do obdobia, keď to umožní COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT podľa situácie, ktorú vyhodnocuje MŠVVaŠ na týždennej báze. Riaditeľstvo školy

Štátne jazykové skúšky – jarný termín 2021

Štátne jazykové skúšky – jarný termín 2021

Termín písomnej časti skúšky:  6. máj 2021: Základná štátna jazyková skúška /B2/ z jazyka anglického Všeobecná štátna jazyková skúška /C1/ z jazyka nemeckého   7. máj 2021: Základná štátna jazyková skúška /B2/ z jazyka nemeckého…

Veľkonočné prázdniny 

Veľkonočné prázdniny 

Prajeme všetkým poslucháčom pokojné veľkonočné sviatky. Počas veľkonočných prázdnin dňa 1. a 6. 04. 2021 sa v kurzoch jazykovej školy nevyučuje. Riaditeľstvo školy