Začiatok šk. roka 2023/2024

Začiatok šk. roka 2023/2024

Jazyková škola zdraví všetkých zapísaných aj budúcich poslucháčov jazykových kurzov v šk. roku 2023/2024. Vyučovanie v kurzoch sa začína 8.septembra 2023. Učitelia pošlú emailom všetky  dôležité informácie do 6.septembra.2023 Dúfame,…

Koniec šk.roka 2022/23

Koniec šk.roka 2022/23

Záverečné hodiny kurzov (3. ročník angličtina, 2. ročník francúzština) v školskom roku 2022/2023 sme si užili v pôsobivom prostredí Tatranskej galérie v Poprade. Mgr. Ivana Illenčíková a jej študenti.  Fotogaléria:[Best_Wordpress_Gallery id="54"…

Školné a zápisné 2023/2024

Školné a zápisné 2023/2024

Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ denného štúdia, seniori, invalid. dôchodcovia KURZ školné a zápisné 1.polrok 2023/24 školné 2.polrok 2023/24 Počet hodín za celý šk.rok 2 hod. týždenne(1x 90 min…

Zápis pre šk.rok 2023/24

Zápis pre šk.rok 2023/24

Zápis do kurzov pre šk.r. 2023/2024 sa uskutoční: od 1.júna 2023 - pre  záujemcov do 0. a 1.ročníka od 12. júna 2023 - pre záujemcov do vyšších ročníkov interní poslucháči…

Erasmus+

Erasmus+

V marci 2023 Jazyková škola v Poprade privítala dvoch študentov z partnerskej školy v Las Palmas, Gran Canaria. Počas dvoch týždňov sa Cristina a Mariano zúčastnili hodín anglického jazyka v…

Cambridge certifikát – CAE

Cambridge certifikát – CAE

Dňa 14. apríla 2023 boli odovzdané Cambridge certifikáty (Certificate in Advanced English). Blahoželáme. Viac informácií TU. Riaditeľstvo školy

2% z dane

2% z dane

Vážení priatelia cudzích jazykov, Vaše 2 % zo zaplatených daní v minulých rokoch znamenajú pre nás prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v oblasti cudzojazyčného vzdelávania Vás a Vašich…

Sprievodca Erasmom v Poprade

Sprievodca Erasmom v Poprade

Dvaja študenti z partnerskej školy v Las Palmas, Gran Canaria, Mariano a Cristina spracovali informácie o svojom pobyte na Slovensku v publikácii – Sprievodca Erasmom v Poprade, ktorú si môžete…

Druhý polrok šk.r. 2022/2023

Druhý polrok šk.r. 2022/2023

Do kurzov je možné prihlásiť sa aj v priebehu 2.polroka šk. r.2022/23. Po telefonickej konzultácii vyplňte prihlášku a uhraďte školné. Prihláška a cenník kurzov TU Ďakujeme za porozumenie. Riaditeľstvo školy

Jarný termín ŠJS

Jarný termín ŠJS

Jazyková škola organizuje v jarnom termíne 2023 : základnú ŠJS (úroveň B2) všeobecnú ŠJS (úroveň C1 – C2) Záujemcovia podávajú prihlášku a doklad o platbe: do 31. marca 2023 Viac informácií…

Projekt financovaný EÚ

Projekt financovaný EÚ

V roku 2020 naša škola získala grant na realizáciu projektu BE INSPIRED, BE INSPIRING, zameraného pre ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v zahraničí. Naši učitelia sa zúčastnili metodologických kurzov v…

Referencie

Referencie

Sme jazyková škola odporúčaná študentmi. Odporúčania od študentov Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové Školy.sk