Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenčina pre cudzincov
Japonský jazyk

Aktuality

Začiatok šk. roka 2023/2024

Začiatok šk. roka 2023/2024

Jazyková škola zdraví všetkých zapísaných aj budúcich poslucháčov jazykových kurzov v šk. roku 2023/2024. Vyučovanie v kurzoch sa začína 8.septembra…

Koniec šk.roka 2022/23

Koniec šk.roka 2022/23

Záverečné hodiny kurzov (3. ročník angličtina, 2. ročník francúzština) v školskom roku 2022/2023 sme si užili v pôsobivom prostredí Tatranskej galérie…

Zápis pre šk.rok 2023/24

Zápis pre šk.rok 2023/24

Zápis do kurzov pre šk.r. 2023/2024 sa uskutoční: od 1.júna 2023 - pre  záujemcov do 0. a 1.ročníka od 12.…

Erasmus+

Erasmus+

V marci 2023 Jazyková škola v Poprade privítala dvoch študentov z partnerskej školy v Las Palmas, Gran Canaria. Počas dvoch…

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/