Aktuality

Vyučovanie v kurzoch dospelých od 17. 01. 2022

Vyučovanie v kurzoch dospelých od 17. 01. 2022

Vyučovanie v kurzoch dospelých sa od 17. 01. 2022 riadi pokynmi vyučujúcich. Vyučujúci zašlú svojim kurzom potrebné informácie. V prípade potreby, kontaktujte svojho vyučujúceho.…

Školné – 2. polrok šk. roku 2021/22

Školné – 2. polrok šk. roku 2021/22

Školné na 2. polrok školského roku 2021/22 sú zverejnené TU. Riaditeľstvo školy  

Vyučovanie od 11. 01. 2022

Vyučovanie od 11. 01. 2022

Na základe pokynov MŠVVaŠ a usmernenia RÚVZ v Poprade k epidemickej situácii v okresoch Poprad a Kežmarok Vám oznamujeme, že…

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny

V dňoch 20.12.2021 – 07.01.2022 sú vianočné prázdniny. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou v pondelok  dňa 10. januára 2022.  …

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenský jazyk

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/