Aktuality

Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Zápis do kurzov pre šk.r. 2020/2021

Zápis  na voľné miesta do kurzov  anglického, nemeckého, francúzskeho, talianskeho, španielskeho, ruského a slovenského jazyka pre cudzincov sa uskutoční od 25.augusta 2020.…

Vážení poslucháči,

Vážení poslucháči,

ďakujeme Vám všetkým za účasť na dištančnom vzdelávaní počas mimoriadnej situácie počas prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID-19. Prajeme Vám príjemné…

Nový termín štátnych jazykových skúšok

Nový termín štátnych jazykových skúšok

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania bod c) stanovujeme  nový termín…

Online vyučovanie

Online vyučovanie

Vážení rodičia, milí poslucháči jazykovej školy, vznik mimoriadnej situácie spojenej s prerušením vyučovania pre COVID-19 bola pre nás veľkou výzvou. Sme…

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenský jazyk

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/