Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenčina pre cudzincov
Japonský jazyk

Aktuality

Zápis pre šk.rok 2024/25

Zápis pre šk.rok 2024/25

Zápis do kurzov pre šk.r. 2024/2025 sa uskutoční: 3.-13. júna 2024- pre  záujemcov do 0. , 1.ročníka a Angličtiny pre…

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Želáme Vám  príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Počas veľkonočných prázdnin sa nevyučuje. Vyučovanie v kurzoch pokračuje po prázdninách, v stredu 3.…

Školné a zápisné 2023/24, 2.polrok

Školné a zápisné 2023/24, 2.polrok

Školné za 2.polrok sa uhrádza v januári 2024. Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ denného štúdia, seniori, invalid. dôchodcovia KURZ…

Nový rok 2024

Nový rok 2024

V novom roku Vám prajeme veľa šťastia, lásky, zdravia, nech sa všetky Vaše plány zdaria. Vyučovanie po vianočných prázdninách začína…

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/