Aktuality

2% z dane

2% z dane

Vážení priatelia cudzích jazykov, Vaše 2 % zo zaplatených daní v minulých rokoch znamenajú pre nás prejavenie dôvery a podporu…

Druhý polrok šk.r. 2022/2023

Druhý polrok šk.r. 2022/2023

Do kurzov je možné prihlásiť sa aj v priebehu 2.polroka šk. r.2022/23. Po telefonickej konzultácii vyplňte prihlášku a uhraďte školné.…

Jarný termín ŠJS

Jarný termín ŠJS

Jazyková škola organizuje v jarnom termíne 2023 : základnú ŠJS (úroveň B2) všeobecnú ŠJS (úroveň C1 – C2) Záujemcovia podávajú…

Projekt financovaný EÚ

Projekt financovaný EÚ

V roku 2020 naša škola získala grant na realizáciu projektu BE INSPIRED, BE INSPIRING, zameraného pre ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích…

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenský jazyk
Japonský jazyk

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/