Aktuality

Vyučovanie od 10.05.2021

Vyučovanie od 10.05.2021

V súlade s COVID ŠKOLSKÝM AUTOMATOM sa od 10.5.2021 vyučuje nasledovne: prezenčné vyučovanie: Poprad (kurzy na Mnoheľovej ulici a elokovanom pracovisku…

Zápis školský rok 2021/2022

Zápis školský rok 2021/2022

Všetky informácie k zápisu  na nový šk. rok budú k dispozícii 18. mája 2021. Riaditeľstvo školy

Opatrenia pre realizáciu ŠJS -jarný termín 2021

Opatrenia pre realizáciu ŠJS -jarný termín 2021

Opatrenia pre realizáciu ŠJS -jarný termín 2021 Príloha č.1 - čestné vyhlásenie plnoletého uchádzača o ŠJS Príloha č.2 - čestné…

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Jazyková škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní aj po 19. apríli 2021 až do obdobia, keď to umožní COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT podľa…

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenský jazyk

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/