Aktuality

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

V dňoch 28. - 29.10. 2021 sú jesenné prázdniny. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou v utorok  dňa 2. 11. 2021.   Riaditeľstvo…

Dištančná forma vyučovania

Dištančná forma vyučovania

Okresy  Poprad a Kežmarok sú od 25. 10. 2021  zaradené do II. stupňa varovania /bordový okres/. Podľa platného Covid automatu pokračuje vyučovanie v…

Zápis na voľné miesta do kurzov v šk. r. 2021/22

Zápis na voľné miesta do kurzov v šk. r. 2021/22

Do kurzov JŠ na voľné miesta je možné sa zapísať aj počas školského roku. Všetky informácie k zápisu sú k…

Školský rok 2021/2022

Školský rok 2021/2022

Začiatok vyučovania je prezenčne 6. septembra 2021 podľa rozvrhu. Vyučujúci v jednotlivých kurzoch zašlú zákonným zástupcom resp. dospelým poslucháčom emailovú…

Pre koho sú určené naše kurzy?

Pre žiakov ZŠ
• pre žiakov od 4. resp. 5. ročníka ZŠ • pre ich široké možnosti v budúcnosti • okrem ANJ aj NEJ, FRJ, TAJ, ŠPJ, RUJ • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

DAJTE ŠANCU SVOJIM DEŤOM VYKROČIŤ DO SVETA.

Pre študentov SŠ a VŠ
• pre Vaše všeobecné vzdelanie a zdokonaľovanie • ponuka 6 cudzích jazykov pre Vašu budúcnosť • kurzy aj v elokovaných pracoviskách

UROBTE ČO NAJVIAC UŽ TERAZ  PRE SVOJU BUDÚCU KARIÉRU.

Pre dospelých
• pre Vaše zamestnanie a profesijný rozvoj • pre trávenie voľného času a cestovanie • pre rodičov, ktorí chcú držať krok so svojimi deťmi

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE JE DNES NEVYHNUTNOSŤOU.

Pre seniorov
• pre trávenie Vášho voľného času • pre nenaplnené ciele počas Vašej pracovnej kariéry • pre všetkých bez obmedzenia veku za prijateľnú cenu

UČENIE JE ZÁBAVNÉ V KAŽDOM VEKU.

Jazykové kurzy

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenský jazyk

Prečo si vybrať našu jazykovú školu?

Kvalita
Spájame tradíciu s kvalitou a inováciou vo vyučovaní, vyučujú kvalifikovaní učitelia cudzích jazykov s príslušným vysokoškolským vzdelaním
Príprava
Pripravíme Vás na štátnu jazykovú skúšku, jej úspešným absolvovaním získate vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške
Zlepšovanie
Hľadáme viac inšpirácii cez vzdelávanie učiteľov v zahraničí v rámci programu Erasmus +, pripravujeme tvorivé aktivity pre poslucháčov počas celého školského roka
Dostupnosť
Poskytujeme cenovú a lokálnu dostupnosť jazykového vzdelávania /elokované pracoviská/