01.09.2021 Začiatok šk. roku 2021/2022
do 10.09.2021 2.kolo zápisu do kurzov
06.09.2021 Začiatok prezenčného vyučovania
06.09. – 14.09.2021 Konsolidácia kurzov /prestupy/, dodatočné zápisy
29.11. – 08.12.2021 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
10.01. – 21.01.2022 Polročné testy, hodnotenie
01.03. – 31.03.2022 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
28.-29.04.2022 Písomné ŠJS – jarný termín
16.05. – 03.06.2022 Postupové testy
01. -10.06.2022 Zápis poslucháčov do kurzov na šk. rok 2022/2023- 1. kolo
08. -10.06.2022 Ústna časť ŠJS – jarný termín
01.–15.06.2022

Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne štúdia CJ
23.06.2022 Posledný deň riadneho vyučovania 2021/2022
30.06. 2022 Ukončenie školského roku 2021/2022
TERMÍN PRÁZDNIN  šk.rok 2021/2022
Jesenné 28. október – 29. október 2021
Vianočné 23. december 2021 – 7. január 2022
Polročné 4. február 2022
Jarné 21. február – 25. február 2022
Veľkonočné 14. apríl – 19. apríl 2022
Letné 1. júl – 31. august 2022