24.08. – 11.09.2023 2. kolo zápisu do kurzov
4.09.2023 Začiatok šk. roku 2023/2024
8.09.2023 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu
7.09. – 14.09.2023 Konsolidácia kurzov (prestupy, dodatočné zápisy)
do 16.09.2023 Prihláška na jesenný termín štátnych jazykových skúšok
13.10.2023 Predbežný termín písomnej časti štátnej skúšky (jesenný termín)
10.11.2023 Predbežný termín konania ústnej časti štátnej jazyk. skúšky (jesenný termín)
1.12. – 8.12.2023 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
8.01. – 20.01.2024 Polročné hodnotenie, testy
Január – Február 2024 Možnosť pristúpenia do kurzov
Február 2024 Predbežný termín skúšky CAE
do 31.03.2024 Prihláška na jarný termín štátnych jazykových skúšok
25.04. -26.04.2024 Predbežný termín písomnej štátnicovej skúšky – jarný termín
20.05. – 31.05.2024 Postupové testy
1.06. – 10.06.2024 Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne cudzieho jazyka
od 1.06. 2024 Zápis do kurzov na šk. rok 2024/2025
5.06. – 7.06.2024 Predbežný termín konania ústnych ŠJS (jarný termín)
21.06.2024 Posledný deň vyučovania
28.06.2024 Ukončenie školského roka 2023/2024
TERMÍN PRÁZDNIN  šk.rok 2023/2024

Jazyková škola Poprad je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin sa v kurzoch nevyučuje.

Jesenné prázdniny 30. október – 31. október 2023
Vianočné prázdniny 23. december – 7. január 2024
Jarné prázdniny 26. február – 1.marec 2024
Veľkonočné prázdniny 28. marec – 2. april 2024
Letné prázdniny 1. júl – 1. september 2024