24.08. – 11.09.2023 2. kolo zápisu do kurzov
4.09.2023 Začiatok šk. roku 2023/2024
8.09.2023 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu
7.09. – 14.09.2023 Konsolidácia kurzov (prestupy, dodatočné zápisy)
do 16.09.2023 Prihláška na jesenný termín štátnych jazykových skúšok
19.10.-20.10.2023 Písomná časť štátnej skúšky (jesenný termín)
10.11.2023 Termín konania ústnej časti štátnej jazyk. skúšky (jesenný termín)
1.12. – 8.12.2023 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
8.01. – 20.01.2024 Polročné hodnotenie, testy
Január – Február 2024 Možnosť pristúpenia do kurzov
Február 2024 Predbežný termín skúšky CAE
do 31.03.2024 Prihláška na jarný termín štátnych jazykových skúšok
25.04. -26.04.2024 Predbežný termín písomnej štátnicovej skúšky – jarný termín
20.05. – 31.05.2024 Postupové testy
1.06. – 10.06.2024 Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne cudzieho jazyka
od 1.06. 2024 Zápis do kurzov na šk. rok 2024/2025
5.06. – 7.06.2024 Predbežný termín konania ústnych ŠJS (jarný termín)
21.06.2024 Posledný deň vyučovania
28.06.2024 Ukončenie školského roka 2023/2024
TERMÍN PRÁZDNIN  šk.rok 2023/2024

Jazyková škola Poprad je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin sa v kurzoch nevyučuje.

Jesenné prázdniny 30. október – 31. október 2023
Vianočné prázdniny 23. december – 7. január 2024
Jarné prázdniny 26. február – 1.marec 2024
Veľkonočné prázdniny 28. marec – 2. april 2024
Letné prázdniny 1. júl – 1. september 2024