05.09.2022 Začiatok šk. roku 2022/2023
do 09.09.2022 2.kolo zápisu do kurzov
07.09.2022 Začiatok prezenčného vyučovania
07.09. – 14.09.2022 Konsolidácia kurzov /prestupy/, dodatočné zápisy
01.12. – 09.12.2022 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
10.01. – 20.01.2023 Polročné hodnotenie
01.03. – 31.03.2023 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
20.-21.04.2023 Písomné ŠJS – jarný termín
22.05. – 03.06.2023 Postupové testy
01. – 10.06.2023 Zápis poslucháčov do kurzov na šk. rok 2023/2024- 1. kolo
07. – 09.06.2023 Ústna časť ŠJS – jarný termín
01.–15.06.2023
Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne štúdia CJ
23.06.2023 Posledný deň riadneho vyučovania 2022/2023
30.06. 2023 Ukončenie školského roku 2022/2023
TERMÍN PRÁZDNIN  šk.rok 2022/2023
Jesenné 28. október – 31. október 2022
Vianočné 23. december 2022 – 7. január 2023
Jarné 06. marec – 10. marec 2023
Veľkonočné 06. apríl – 11. apríl 2023
Letné 1. júl – 31. august 2023