02.09.2020 Začiatok šk. roku 2020/2021
02.09. – 11.09.2020 2.kolo zápisu do kurzov
07.09.2020 Začiatok prezenčného vyučovania
07.09. – 14.09.2020 Konsolidácia kurzov /prestupy/, dodatočné zápisy
do 16.09.2020 Prihlášky na ŠJS -jesenný termín
23.10.2020 Písomné ŠJS- jesenný termín
13.11.2020 Ústne ŠJS – jesenný termín / Opravný termín ústnej časti z jari 2020
23.11. – 04.12.2020 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
11.01. – 22.01.2021 Polročné testy, hodnotenie
01.03. – 31.03.2021 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
23.04.2020 Písomné ŠJS – jarný termín
17.05. – 04.06.2021 Postupové testy
01.-11.06.2021 Zápis poslucháčov do kurzov na šk. rok 2021/2022- 1. kolo
07.-11.06.2021 Ústna časť ŠJS – jarný termín
01.–15.06.2021

Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne štúdia CJ
25.06.2021 Posledný deň riadneho vyučovania 2020/2021
30.06. 2021 Ukončenie školského roku 2020/2021
TERMÍN PRÁZDNIN  šk.rok 2020/2021
Jesenné 29. október – 30. október 2020
Vianočné 23. december 2019 – 8. január 2021
Polročné 1. február 2021
Jarné 22. február – 26. február 2021
Veľkonočné 1. apríl – 6. apríl 2021
Letné 1. júl – 31. august 2021