24.08. - 11.09.2023 2. kolo zápisu do kurzov 4.09.2023 Začiatok šk. roku 2023/2024 8.09.2023 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu 7.09. - 14.09.2023 Konsolidácia kurzov (prestupy, dodatočné zápisy) do 16.09.2023 Prihláška na jesenný termín štátnych jazykových skúšok 19.10.-20.10.2023 Písomná časť štátnej skúšky (jesenný termín) 10.11.2023 Termín konania ústnej časti ...