Jazykové kurzy

Jazyková škola v Poprade ponúka žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ a dospelým, v rámci celoživotného vzdelávania, získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na všetkých stupňoch v týchto jazykoch:

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, ruský, slovenský pre cudzincov a japonský resp. ďalší cudzí jazyk podľa potrieb obyvateľov regiónu a podmienok personálneho zabezpečenia školy.

Organizačnou formou vyučovania je kurz, najčastejšie so 4 vyučovacími hodinami týždenne, spolu 140 hodín za jeden školský rok. Vyučovanie 2×2 hodiny týždenne býva v pondelok až piatok podľa stáleho rozvrhu hodín.

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Španielsky jazyk
Ruský jazyk
Taliansky jazyk
Slovenčina pre cudzincov
Japonský jazyk