EDJ 2019

Do tejto aktivity sa zapojilo …. poslucháčov jazykovej školy. Bolo vytvorených 22 grafických návrhov tričiek, ktoré boli zaradené do dvoch súčasne prebiehajúcich hodnotení:

  1. hodnotenie poslucháčmi školy vo vstupnej hale, administratívnej časti budovy jazykovej školy na Mnoheľovej ulici v Poprade,
  2. hodnotenie poslucháčmi a sympatizantmi školy na facebookej stránke.

Víťazné tímy boli odmenené.

Fotoalbum