Maskot školy, lov slov

Rozhodli sme sa osláviť Erasmus trošku ináč, a to  tak, že deti vytvoria maskota jazykovej školy a výzva bude v tom, že deti v tímoch vymyslia báseň  buď o anglickom jazyku alebo jazykoch, ktoré majú radi, alebo ktoré sa učia na našej jazykovke.

Bol to projekt, ktorý zaujal všetkých žiakov a s nadšením prijali túto výzvu. Deti pracovali v tímoch a otvorili neviditeľné dvere svojej fantázie pri vytváraní básní , kde čarovali rôzne nové slovné spojenia , dali sa na lov slov a ich nových významových využití.

Táto aktivita posilnila tímovú prácu, sebadôveru  jednotlivcov a zároveň kritické myslenie – flexibilné  a správne využitie svojich vedomostí pri tvorení jednotného celku – maskota  a básňou.

Táto aktivita motivovala študentov voľne sa hrať so slovami , syntaxou a skladbou , kde aplikovali  a zároveň obohatili svoje vedomosti. Počas aktivít ako táto , deti môžu  experimentovať s cudzím jazykom a jeho aspektami a zároveň mali veľa zábavy a robili to s pozitívnym nasadením.

Túto aktivitu uskutočnili študenti učiteľky Andrey Balkovej v Poprade. 

Fotogaléria: