Job Shadowing in Poprad and in Las Palmas

JOB SHADOWING v Poprade

Rok po získaní grantu sme krok po kroku skúšali obnoviť spoluprácu s našimi projektovými partnermi, ktorá bola prerušená kvôli pandémii. Naše plány navštíviť partnerskú organizáciu a prijať jej vyučujúcich sme ale opäť museli na krátko odložiť,  a tak sa prvé stretnutia odohrali online  Následne sa začala  virtuálna spolupráca medzi študentami oboch jazykových škôl . 

V marci s príchodom prvého jarného slniečka sa postupne situáicia vylepšila a Jazyková škola v Poprade mohla prijať vyučujúcu anglického jazyka z Štátnej jazykovej školy v Kanárskych ostrovov. 

Účastník mobility: Carolina Castellano Ortega

Partnerská inštitúcia: Escuela Oficial de Idiomas Las Palmas de Gran Canaria

Termín jobshadowingu: 7.03. – 11.03.2022

Carola  sa stala na týždeň súčasťou našej jazykovky a sprevádzala našich vyučujúcich na jednotlivých hodinách od úrovne A2 až po prípravu na štátne jazykové skúšky. Návštevu uvítali najmä študenti španielčiny, ktorí si mohli overiť svoje komunikačné zručnosti. Počas týždňa sme sa snažili podeliť o naše skúsenosti s vyučovaním dospelých, vysvetlili ako funguje jazykové vzdelávanie na Slovensku, podelili sa s ukážkami prác našich projektových aktivít, kreatívnymi metódami využívanými vo vyučovaní , spojili sa online so študentami z Las Palmas a pracovali na pripravených úlohách. V neposlednom rade sme porovnávali systém certifikácie a testovania v jednotlivých krajinách. 

Carola mala možnosť spoznať našu krajinu a navštíviť miesta, ktoré  ju očarili. 

Newsletter, job shadowing v Las Palmas

JOB SHADOWING v LAS PALMAS

Mobilita č. 1 –  3  JOBSHADOWING   

Partnerská organizácia: Escuela  Oficial de idiomas Las Palmas de Gran Canaria

Miesto konania: Las Palmas, Gran Canaria

Dátum konania:  21.03.2022 – 25.03.2022

Vyučujúci:

Ing. Renáta Lavková  – job shadowing zameraný na management školy, curriculum, organizácia vyučovania, stratégie vývoja, marketing, skúšky a certifikácia , koordinovanie projektov, organizačná štruktúra, comparácia  štátnych jazykových škôl v partnerských krajinách

Mgr. Tibor Liptaj –  španielsky jazyk – metodika, vyučovanie ŠPJ ako cudzieho jazyka,

  • anglický jazyk – metodika vyšších kurzov a prípravných kurzov na skúšky,

Mgr. Ivana Kovalová  –   francúzsky jazyk – metodika , všetky jazykové úrovne

  • anglický jazyk – metodika kurzov – úroveň A1- B2

Diseminácia: 

  • nadviazanie spolupráce so štátnou jazykovou školou Escuela Oficial de idiomas Las Palmas,Gran Canaria
  • online meetingy zamerané na prípravu programu pre vyučujúcich
  • virtuálne vyučovanie a online komunikácia  – kurzov dospelých poslucháčov partnerských škôl  ( kurzy III.D, IV. BK, IV.E, V.E)