Creative Strategies for Language Teachers: Make it Easy, Make it Real

Partnerská organizácia:         Europass Teacher Academy

Miesto konania kurzu:          Florencia, Taliansko

Dátum konania kurzu:           11. – 16. júl 2022

Vyučujúci:                              Mgr. Ivana Kovalová

Denník mobility

Prvý deň, 11. júl 2022

 • úvod do kurzu, prezentácia hosťujúcej školy a jej aktivít,
 • prezentácie jednotlivých účastníkov kurzu z Francúzska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Slovenska a Španielska,
 • Gardenerova teória rozmanitých inteligencií

Druhý deň, 12. júl 2022

 • vedecké pohľady na štúdium jazyka, čo by mal učiteľ jazykov vedieť o ľudskom mozgu,
 • ako podporiť kreativitu u učiteľa,
 • príbeh a komiks ako súčasť vyučovania, využiteľné digitálne nástroje

Tretí deň, 13. júl 2022

 • Artful Thinking Strategies vo vyučovaní,
 • Práca na Artful Thinking projekte,
 • Výskumy v oblasti učenia sa jazykov a ich dosah na vyučovanie
 • Spoločná prehliadka mesta

Štvrtý deň, 14. júl 2022

 • vyučovanie cudzích jazykov vo svete – inšpiratívne príklady,
 • zábavná gramatika – hry a digitálne nástroje,
 • prepojenie vyučovania jazykov a hudby

Piaty deň, 15. júl 2022

 • ako zlepšiť rozprávanie u študentov,
 • ako uviesť do praxe všetky prezentované nástroje

Šiesty deň, 16. júl 2022

 • spätná väzba a hodnotenie kurzu,
 • udeľovanie certifikátov,
 • kultúrna aktivita