Pohľadnice pre nového kráľa UK, Karola III.

Žiaci prostredníctvom kreatívnej metódy vytvorili pohľadnice pre nového kráľa Karola III. Chceli nimi zablahoželať novému panovníkovi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Pohľadnice boli odoslané na adresu Karola III.

Spoločné úsilie, aktívna spolupráca, osvojenie novej slovnej zásoby a upevnenie fráz používaných v každodennej hovorovej angličtine sú benefity tejto metódy