Spomienky na leto - Summer wrap-up

Žiaci druhého ročníka v Kežmarku a v Poprade si zaspomínali na svoje letné prázdniny. V malých skupinkách vytvárali obrázky o svojich letných dobrodružstvách. Doplnili ich aj textom v angličtine, čím si precvičili pravidelné a nepravidelné slovesá. Na rozšírenie slovnej zásoby tento aktivite predchádzala hra PEXEXO, kde žiaci hľadali správne dvojice nepravidelných slovies. Nové slovesá si zapísali na tabuľu.