DECCA metóda, Developing English Communicative Competence through Art

Pablo Picasso  bol španielsky maliar a sochár, významný umelec 20. storočia. Je známy ako spoluzakladateľ kubizmu. Jeho najznámejšie kubistické diela sú Avignonské slečny – 1907 (Les Demoiselles d'Avignon) a Guernica – 1937.

Guernica je obraz Pabla Picassa, inšpirovaný svedectvom Picassa pri bombardovaní španielskeho mesta Guernica nacistickým Nemeckom 26. apríla 1937 počas Španielskej občianskej vojny.

Cieľom viacerých častí hodiny bolo spoznanie Picassovho diela Guernica. Poslucháči inšpirovaní počúvaním zvukového pozadia rušného dňa na trhu opísali príjemnú atmosféru trhoviska z pohľadu reportéra, pričom využili vopred osvojenú slovnú zásobu. Pohľad na zničené mesto Guernica po bombovom útoku navodil  kontrastné vnímanie, úplne iný pohľad na deň na trhu. Nasledovala práca v skupinách – štúdium a reprodukcia získaných vedomostí o umelcovi, o historickom pozadí jeho diela Guernica, ako aj o obsahu a odkaze obrazu. 

Záverečnou bodkou bola pieseň Katie Melua, ktorá jednoducho a pritom veľmi emotívne opisuje túto smutnú udalosť v histórii ľudstva.