Tvorba PEXESA, pamäťovej hry. PEXESO, memory game.

Žiaci prostredníctvom kreatívnej metódy vytvorili vedomostný kvíz o Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Vlastnou tvorbou PEXESA využili svoje vedomosti a naučili sa mnoho faktov o tejto krajine.

Spoločné úsilie, aktívna spolupráca, osvojenie novej slovnej zásoby a upevnenie fráz používaných v každodennej hovorovej angličtine sú benefity tejto metódy