Cambridge English, šk.r. 2022/23

Aj v školskom roku 2022/23 sa úspešní absolventi štátnej jazykovej skúšky v šk. roku 2021/22 pripravovali na skúšku Certificate in Advanced English /C2, C1 SERR/

Dňa 04. 02. 2023 absolvovali úspešne túto skúšku všetci prihlásení poslucháči školy. Skúška sa konala v autorizovanom centre na ŽU v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania.

Výsledky sú uvedené v štatistike:

Dňa 14. 04. 2023 im boli v jazykovej škole slávnostne odovzdané certifikáty Cambridge.

Viac informácií TU