Dňa 12. marca 2020 vyhlasujeme pre kurzy  od 16. 20 a od 18.00  riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno platí aj pre kurzy dňa 13.marca 2020 od 14.40. Dôvodom tohto rozhodnutia je skutočnosť, že včera t. j. 11. marca 2020 klesla vo väčšine kurzov dochádzka pod 50 % z obáv vyvolaných situáciou okolo šírenia nákazy COVID-19. Dnes evidujeme ďalšie ospravedlnenia z neúčasti na vyučovaní.

PRERUŠENIE  VYUČOVANIA od 16.  MARCA 2020

Od pondelka 16. marca 2020   do odvolania sa prezenčne v Jazykovej škole v Poprade v súlade s nariadením štátu o prerušení vyučovania v školách na území SR nevyučuje. Vyučovanie pokračuje dištančnou formou  elektronicky.

 

Úradné hodiny/ telefonicky, elektronicky  v  uvedenom období sú v čase od 9.00 do 12.00.

PhDr. Marta Zelená, riaditeľka školy