Riaditeľské voľno na deň 14.september 2021, utorok. – TU

PhDr. Marta Zelená, riaditeľka školy