Počas online vyučovania  v JŠ  môže dôjsť k zmene rozvrhu v niektorých kurzoch žiakov ZŠ po dohode s rodičmi resp. žiakmi ZŠ. Dôvodom zmeny môže byť kolízia rozvrhu žiakov ZŠ počas ich prezenčného vyučovania a ich rozvrhu v JŠ počas online vyučovania.

PhDr. Marta Zelená, riaditeľka školy