Momentálne nie sú žiadne zmeny vo vyučovaní.

PhDr. Marta Zelená, riaditeľka školy